Retorikprofessorn har ordet

Retorikprofessorn har ordet

För att hålla hög innehållsmässig kvalitet på de program som Forskartorget presenterar har ett vetenskapligt råd tillsatts som ser över samtliga inkomna programförslag.  Representanterna i rådet är själva forskare och är från olika discipliner inom forskningen.  Mats Rosenqvist, professor i retorik vid Uppsala universitet är en av dem.

Är du nyfiken på vilka fler som sitter i rådet hittar du personerna under fliken- Om Forskartorget.