Anna Sjöström Douagi

Anna Sjöström Douagi

Varför var och är det viktigt att vara med i en aktivitet som Forskartorget?
För att det är ett spännande forum och en bra samling kring forskningsfrågor och forskningsaktörer.

Vad var den allra bästa upplevelsen med att vara partner i fjol?
– För oss var det ett helt nytt sätt att möta allmänheten på, det var väldigt givande och roligt. Det var en mycket välfungerande sammanslutning av aktörer.

Vad tyckte era ledamöter?
– Samtliga var mycket positiva, faktum är att nära hälften av alla våra ledamöter var på Forskartorget i någon form under de fyra dagarna som mässan pågick. Ledamöterna tyckte det var kul både att delta och att träffa andra forskare från andra discipliner.

Hade ni nytta och glädje av att presentera er bok Vägar till vetenskapen på Forskartorget?
– Absolut, det var en av anledningarna till att vi vill delta. Det var ett jättefint program på scenen och att ha vår monter i direkt anslutning till Forskartorget gav oss många spännande och oväntade möten. Vi är mycket nöjda.

Kan du berätta något om vad besökarna till er utställning frågade om?

– Vi hade själva en fråga varje dag som allmänheten fick svara på i form av post-it lappar. Frågorna rönte ett enormt intresse och vi fick in flera hundra svar. Många stannade till för att diskutera frågorna med oss i montern. En av de populäraste frågorna var ”vad är en tanke?” Här fick vi in många roliga svar som t ex: ” En tanke är en fundering och en massa skit” eller ”En relation med hjärnan” eller ” Ett bevis på att jag finns”. “En snabb dröm på dagen”.