Arrangörer 2014

ArtDatabanken – Sveriges lantbruksuniversitet
Centrum för Näringslivshistoria
Idrottshögskolan Umeå
Kungl. Vitterhetsakademien
Natur och Kultur
Riksbankens Jubileumsfond
Umeå universitet
Vetenskap & allmänhet