Arrangörer 2016

AFA Försäkring
Appell Förlag
Bokförlaget Langenskiöld
Bonnier Fakta
Centrum för Näringslivshistoria
Cusanus
De svenska Medelhavsinstituten
Filosofiska rummet/SR
Forskning & Framsteg
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Göteborgs universitet
Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland
Historiska Media
Historisk Tidskrift
Humtank
Jonsereds herrgård
Kungl. Vitterhetsakademien
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö högskola
Natur & Kultur
Norstedts
Riksbankens Jubileumsfond
Se Människan
Stiftelsen för strategisk forskning
Svenska kyrkan/Göteborgs stift
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sveriges unga akademi
Södertörns högskola
Timbro
Umeå universitet
Vetenskapsrådet
Örebro universitet