Fem Fakta om Forskartorget

· Forskartorget är en arena på 150 kvm med en scen, en åskådarplats, div. utställningar och en del med böcker tillika plats för forskarnas efterdiskussion (Forskarkiosken). · Under Bokmässans fyra…

0 Kommentarer

DEMOKRATINS FRAMTID - I VÄRLDENS OCH I SVERIGE Vilka utmaningar har demokratin i Sverige och världen? Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap, resonerar om demokratins framtid med utgångspunkt i en…

0 Kommentarer

HON, HAN OCH HJÄRNAN Beror könsskillnader i hur vi tänker, känner och beter oss främst på sociala processer? Eller avspeglar de delvis olikheter mellan hur kvinnliga och manliga hjärnor är…

0 Kommentarer

VART TAR OSS DE SJÄLVKÖRANDE BILARNA? Idag är transporter stora klimatbovar. Med ny teknik kan vi ändra på det. Men då måste vi också ta reda på hur tekniken samspelar…

0 Kommentarer

Anna Sjöström Douagi

Varför var och är det viktigt att vara med i en aktivitet som Forskartorget? För att det är ett spännande forum och en bra samling kring forskningsfrågor och forskningsaktörer. Vad…

0 Kommentarer

Jenny Björkman

Varför engagerar sig RJ i Forskartorget?
 – Vi valde att engagera oss i Forskartorget för att vi tycker att det är ett utmärkt sätt att nå en bredare publik för…

0 Kommentarer

Kristina Billow

Varför deltar ni i Forskartorget? -– Vi tycker att det är en väldigt bra scen att vara på, inte minst rent varumärkesmässigt. Alla programpunkter håller hög klass och det är…

0 Kommentarer

MAKT OCH VANMAKT

Vardagen på dagens äldreboenden är sprängfylld med maktsituationer. Det är inget vi önskar men rutinernas roll, idealen att "aktivera" de äldre, strävan efter hemlikhet, vårdskandaler och subtila kontroverser kring de…

0 Kommentarer