PROGRAM

BILJETTER

Forskartorget sprider kunskap

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program.

Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg. Vi har också deltagit under
Umeå2014 (Kulturhuvudstadsår) och planer finns nu att göra nedslag vid för Forskartorget relevanta evenemang och städer.

Har du idéer på plats och sammanhang som Forskartorget kan delta på – hör av dig!

Vill du vara med som föreläsare, medarrangör eller har du förslag på hur vi tillsammans kan utveckla Forskartorget, mejla till: info@forskartorget.se

Forskartorget är en arena på 150 kvm med en scen, en åskådarplats, div. utställningar och en del med böcker tillika plats för forskarnas efterdiskussion (Forskarkiosken).

Under Bokmässans fyra dagar presenteras cirka 80 program som akademiska kvartar. Cirka 50 programarrangörer (såsom universitet, högskolor, organisationer, stiftelser, fonder och förlag) arrangerar program.

115 forskare fördelat på hälften män och hälften kvinnor medverkar i programmet under Bokmässans fyra dagar.

Cirka 10 000 besökare (tio procent av mässans totala besöksantal) kommer till Forskartorget under mässans fyra dagar. Besökarna representeras främst av lärare, rektorer, forskare, journalister och övriga yrkesmän samt skolelever. Därtill besöks Forskartorget under Bokmässans helg av besökare som representeras av allmänheten.

Forskartorget sänder live samtliga program från scenen och gör på detta sätt alla
program tillgängliga för en publik i hela landet med cirka 2 000 tittare per år.

Det är fri entré till samtliga program på Forskartorget!