Arrangörer 2014

AFA Försäkring
ArtDatabanken – SLU
Bokförlaget Atlantis
Centrum för Näringslivshistoria
Centrum för personcentrerad vård
Dialogos Förlag
Egmont Publishing Kids
Entreprenörskapsforum
Forskningsrådet Formas
FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forum Bokförlag
Göteborgs universitet
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Humtank
Jonsereds herrgård
Karlstads universitet
Karolinska Institutet University Press
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kungl. Vitterhetsakademien
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö högskola
Nationella sekretariatet för genusforskning
Natur och Kultur
Nobelmuseet
Norstedts
Riksbankens Jubileumsfond
Sahlgrenska akademin
Studentlitteratur
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sveriges unga akademi
Södertörns högskola
Uppsala universitet
UR
Vetenskap & Allmänhet
Vetenskapsrådet
VINNOVA
Wahlström & Widstrand