Djurens språk – hotat och outforskat

FN rapporterar att ungefär en miljon arter hotas av utrotning världen över. Tillsammans med Sverker Sörlin berättar Eva Meijer, filosof och författare, om djurs språk. Med utgångspunkt i etologisk forskning från 60- och 70-talens radikala nytänkande får vi en inblick i varför vi behöver frångå det gamla fokuset på människan och rikta blicken mot djurens hotade och outforskade värld.

Lördag 28/9 kl. 17:30-17:45

Medverkande: Sverker Sörlin, idéhistoriker som skrivit boken Antropocen: En essä om människans tidsålder och Eva Meijer, filosof och författare
Arrangör: Weyler förlag