Forskartorget är i full gång med planeringen inför Bokmässan 2019. Vi kan stolt presentera följande som programarrangörer för detta år:

1.6 & 2.6 Miljonerklubben AB, Appell Förlag, Bonnierförlagen, Centrum för Nordenstudier – Helsingfors universitet, Centrum för Näringslivshistoria, Förlaget, Gymnastik- och idrottshögskolan, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Historisk tidskrift, Humtank, Högskolan i Skövde, Johannelunds teologiska högskola, Jämställdhetsmyndigheten, Kriterium, Kungliga biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Makadam förlag, Malmö universitet, Nordic Academic Press, Norstedts förlagsgrupp, Oslo universitet, Riksbankens Jubileumsfond, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Stockholmia – forskning och förlag, Stockholms konstnärliga högskola, Studentlitteratur AB, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska Rom-institutet (SIR), Sveriges unga akademi, Södertörns högskola, Trossamfundet Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Verbum AB, Villa San Michele (VSM), Volante, Wahlström & Widstrand och Weyler förlag.

Årets program innehåller bland annat punkter om AI, demokrati, träning och hälsa, samhälle, rösträtt och välfärd, frihet och kvinnor genom tiderna. Vi ser fram emot detta års Bokmässa och att höra om all den nya spännande forskningen som kommer presenteras på scenen.