Från forskarskrubb till klassrum

kl 09.45 ? 10.00
Från forskarskrubb till klassrum

Vilken direkt nytta har pedagogisk forskning för verkligheten i klassrummet? Hur kan pedagogisk forskning bäst användas för att utveckla skolan och lärande? Här får vi en inblick i hur relevant forskningen är för situationen i klassrummen och i vilken utsträckning den anpassar sig till förändringar i inlärningsmiljöer.

Medverkande: Krista Varantola, kansler, Tammerfors universitet och Roger Säljö, dekan, utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Arrangör: Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet, Hanaholmen ? kulturcentrum för Sverige och Finland och Kulturfonden för Sverige och Finland