Jenny Björkman

Jenny Björkman

Varför engagerar sig RJ i Forskartorget?

– Vi valde att engagera oss i Forskartorget för att vi tycker att det är ett utmärkt sätt att nå en bredare publik för de forskningsområden som vi stöder, humaniora och samhällsvetenskap. Vi vänder oss vanligtvis mest till forskarsamhället och forskare inom våra egna områden när vi kommunicerar. Men vi vill ju sprida informationen till en bredare publik, därför passar Forskartorget så bra.

Varför återkommer ni år efter år?

– Att Forskartorget finns just på Bokmässan är en stor fördel eftersom vi försöker att sprida vår kommunikation över hela landet. Forskartorget är också en bra arena att synas på och ett smidigt sätt för att nå andra grupper än de vi vanligtvis vänder oss till.  En stor fördel är att Forskartorget ger utrymme för alla vetenskapliga inriktningar och att man på så vis även betonar vetenskaplig-heten i de ämnen vi har och arbetar för att stärka. Forskartorget är ett vetenskapstorg i ordets rätta bemärkelse.

Reaktioner från de medverkande?
– Bara positiva. Någon kan tycka att det är lite jobbigt med en rörlig publik, men det handlar mer om att forskarna måste vara förberedda på att det inte är en traditionell föreläsningssal de kommer till. Som föreläsare måste man fånga publikens intresse och hålla kvar den på egen hand, och inte med hjälp av dörrar.

I år föreläste du själv på Forskartorget. Hur tyckte du att det var?
– Stort lyft att scenen har vänts åt andra hållet. Som publik har man ju fortfarande rörelse runt omkring scenen, men som föreläsare var det skönt att ha en lugn bakgrund att vända sig mot.

Något annat du vill nämna i samband med Forskartorget?
– Kombinationen av några kända föreläsare som alltid drar fulla hus, och forskare som ingen känner till, är givande. Varje år är det någon helt okänd som gör en lysande insats. Kombinationen av högt och lågt, vitt och brett, naturvetenskap och humaniora är festlig och gör Forskartorget till något helt unikt.