Jonna Bornemark berättar om det omätbara livet på Forskartorget

Jonna Bornemark gästade Forskartorget på Bokmässan 2018. Hon presenterade sin bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde vilken uppmärksammats av bland annat SVT Kultur. Nedan kan du läsa om programpunkten:

Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.
Medverkande: Jonna Bornemark, docent och lektor i filosofi, Södertörns högskola
Arrangör: Volante
Besökare: 65