Kristina Billow

Kristina Billow

Varför deltar ni i Forskartorget?
-– Vi tycker att det är en väldigt bra scen att vara på, inte minst rent varumärkesmässigt. Alla programpunkter håller hög klass och det är kul att vara med och synas bland dem. En del av vår utgivning är forskningsbaserad och det är värdefullt att vara med och synas i ett sammanhang där forskning är en förutsättning för deltagande. Dessutom är Forskartorgets medarbetare väldigt lätta att ha att ha göra med, hela gänget.

Vilka är reaktionerna från era författare som medverkar?
– De tycker att det är jättebra. De författare som har forskningsbakgrund, säger själva att de vill vara med på Forskartorget! Våra författare är väl medvetna om att Forskartorget är den scen på Bokmässan som de bör vara och synas på.

Skulle du kunna rekommendera Forskartorget till andra förlag som ger ut populärvetenskaplig litteratur?
– Ja, utan tvekan. Jag brukar rekommendera även andra förlag att synas på Forskartorget genom att hitta en s.k. ”kombo”. Det vill säga att hitta en forskare som kan prata med en icke-vetenskaplig författare om ett ämne som ändå gynnar den aktuella författaren.

Något annat?
– Jag skulle gärna se att scenen är på samma ställe nästa år.