LÄKANDE GYMNASTIK

LÄKANDE GYMNASTIK

Läkande gymnastik på export
Sjukgymnastik är en av Sveriges största kulturexporter någonsin. Ända till 30-talet skickades svenskar runt jorden för att lära ut gymnastiken. Här berättas, med hjälp av bokstavligen halsbrytande bilder, deras historia. Medverkande: Anders Ottosson, docent i historia Arrangör: Göteborgs universitet och Bokförlaget Atlantis

Se hela söndagens program