HON, HAN OCH HJÄRNAN

Beror könsskillnader i hur vi tänker, känner och beter oss främst på sociala processer? Eller avspeglar de delvis olikheter mellan hur kvinnliga och manliga hjärnor är organiserade? Kan vi behöva ta hänsyn till sådana skillnader för att inte vissa – oftast tjejerna – ska bli missgynnade?
Medverkande: Markus Heilig, professor i psykiatri, Linköpings universitet
Arrangör: Natur & Kultur