MAKT OCH VANMAKT

MAKT OCH VANMAKT

Vardagen på dagens äldreboenden är sprängfylld med maktsituationer. Det är inget vi önskar men rutinernas roll, idealen att ”aktivera” de äldre, strävan efter hemlikhet, vårdskandaler och subtila kontroverser kring de äldres identitet, talar om maktutövning i någon form.
Medverkande: Tove Harnett, biträdande lektor i socialvetenskap, Socialhögskolan
Arrangör: Lunds universitet

Se hela fredagens program