Med kroppen i fokus: Hets, ideal och mänsklig fysiologi

Vad handlar övervikt om? Idag kämpar många med sin vikt och upplever känslor av misslyckande på grund av sin kropp. Erik Hemmingsson berättar om hur människans fysiologiska förutsättningar är kopplat till vårt inre, och hur detta i sin tur påverkar våra ätmönster – hur, vad och varför vi äter.

Torsdag 26/9 kl. 16:40-16:55

Medverkande: Erik Hemmingsson, Docent i idrottsvetenskap inriktning folkhälsa
Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)