Nils-Eric Sahlin gästar Forskartorget 2018

Nils-Eric Sahlin gästade Forskartorget på Bokmässan 2018 och berättade om innebörden av vetenskap och beprövad erfarenhet. Föredraget hölls i samband med programmet Vetenskap och beprövad erfarenhet vilken finansieras av en av Forskartorgets huvudarrangörer, Riksbankens Jubileumsfond. Nils-Eric Sahlins bidrag berör det politiska fältet och kan läsas här. Nedan finns information om programpunkten:

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett viktigt begrepp och påverkar många, både genom lagar och förordningar som ger direktiv till myndigheter och via olika yrken som styrs av detta. Men vad avser det? Vad menar vi med vetenskap och vems eller vilkas beprövade erfarenhet är det vi talar om?
Medverkande: Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

Besökare: 45