VARFÖR ÄTER VI SOCKER

Ett idéhistoriska perspektiv på "fettkriget" och debatten om kolhydrater. Striden om socker har rasat sedan 1600-talet. Är socker en medicin eller ett gift, en undergörande smakförhöjare eller en diabolisk styggelse?…

0 Kommentarer

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare…

0 Kommentarer