För att arbeta fram ett kvalitativt och innehållsrikt program har en styrgrupp, ett vetenskapligt råd och en operativ grupp tillsatts. Föredragande i samtliga grupper är Mona Holmfors, projektchef

 

Forskartorgets styrgrupp
Erik Norberg, sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien
Jenny Björkman, kommunikationsansvarig/
Göran Blomqvist
, VD, RJ
Maria Dahl Torgerson, direktör och avdelningschef för Kommunikationsavdelningen, VINNOVA

 

Forskartorgets vetenskapliga råd
Jenny Björkman, fil. dr i historia och rådets ordförande
Martin Högbom, docent i biokemi
Gunnel Engwall, professor i romanska språk, särskilt franska
Björn Fjaestad, docent i ekonomisk psykologi och f.d. adj. professor i forskningskommunikation
Elisabet Nihlfors, adj. professor i pedagogik
Mats Rosengren, professor i retorik, filosof och översättare
Carl-Johan Sundberg, professor/Susanna Wallman Appel, doktorand, inst. f. fysiologi och farmakologi, KI
Annika Zika?Viktorsson, docent i arbetsorganisation och ledningOperativa gruppen
Anna Forsling, publikationsansvarig och redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien
Hanna Köllerström, kommunikatör, RJ
Sanna Berg, projektledare, VINNOVA

Forskartorgets arrangörer och organisation 2013
Organisatör för Forskartorget på Bok & Bibliotek är Popular Projects AB, projektchef Mona Holmfors. Forskartorgets produktsponsor: Akademiska Hus Huvudarrangörer: Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och VINNOVA.

Medarrangörer: FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet

Partner: Sveriges unga akademi

Lämna ett svar