Organisation

Forskartorgets arrangörer och organisation 2016

Organisatör och ägare av  Forskartorget är Forskartorget c/o Popular Projects i Stockholm,
Mona Holmfors, projektchef

Huvudarrangörer: Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond
Medarrangör: Vetenskapsrådet
Utställningspartner: Hanaholmen

Styrgrupp

Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond
Birgitta Svensson, ständig sekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien
Mona Holmfors, projektchef, Forskartorget

Vetenskapligt råd, vilande

Jenny Björkman, fil. dr i historia och rådets ordförande
Eva Björck, professor i pedagogik
Cecilia Falk, professor i svenska
Björn Fjaestad, docent i ekonomisk psykologi och f.d. adj. professor i forskningskommunikation
Johan Lind, docent i etologi
Mats Rosengren, professor i retorik, filosof och översättare
Carl-Johan Sundberg, professor inst. f. fysiologi och farmakologi

Operativ grupp

Jenni Hjolman, publikationsansvarig och redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien
Hanna Köllerström, kommunikatör, RJ
Mona Holmfors, projektchef, Forskartorget