Press och media

Pressrelaterade frågor om Forskartorget kan besvaras av:

Mona Holmfors
Projektchef, Forskartorget
Tel: 070–583 38 11
info@forskartorget.se

Hanna Köllerström
Riksbankens Jubileumsfond
Tel: 070–965 16 08
hanna.kollerstrom@rj.se