Lördag 6/12

10.00-10.10
VÄLKOMMEN

Medverkande: Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet, Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten och Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, Umeå kommun och Kulturhuvudstadsutskottets ordförande

 

10.10–10.30
Lena Andersson-Skog
REFORMER, BRYTNINGSTIDER, OCH INDUSTRI PÅ FRAMMARCH

Arbetet Det Svenska Näringslivets Historia 1864 – 2014 ger långsiktiga perspektiv på företagens roll i den svenska historien. Utgångspunkten är näringsfrihetsreformen 1864, men det finns förstås en förhistoria. Här får vi veta mer om en period som innebar brytningar mellan gammalt och nytt.
Medverkande: Lena Andersson-Skog, professor i ekonomisk historia, Umeå universitet
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria och Umeå Universitet

 

10.40­–11.00
Lars-Erik Edlund
SPRÅKET BERÄTTAR HISTORIA

Genom att härleda ord kan man komma åt äldre tiders perspektiv på tillvaron, och ortnamnen ger oss nycklar till förhistoriens syn på landskapet och dess resurser. I föredraget exemplifieras hur språket på detta sätt kan berätta historia.
Medverkande: Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk, Umeå universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien och Umeå universitet

 

11.10­–11.30
Karin Lövgren
”KLÄDER ÄR ÄN VIKTIGARE DÅ MAN ÄR GAMMAL ÄN DÅ MAN ÄR UNG”

Utifrån detta citat från Alice, 94 år, som berättat om kläderna i sin garderob presenterar Karin Lövgren sin undersökning av äldre kvinnors syn på åldrande och vardag. Hon utgår från deras tankar om att klä sig vuxet och visa acceptans för sin ålder, och om stil som kulturell resurs för äldre kvinnor.
Medverkande: Karin Lövgren, kulturforskare med inriktning på åldrande, Umeå universitet.
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

 

11.40–12.00
Johan Örestig
NATUREN I MÄNNISKAN

Följ med på en resa från modern genetik och forskning om den sociala hjärnan, till evolutionsbiologiska perspektiv på klassiska samhällsvetenskapliga områden som samarbete, psykisk ohälsa och makthierarkier.
Medverkande: Johan Örestig, fil. dr i sociologi, Umeå universitet
Arrangör: Natur och Kultur

 

12.10­–12.30
Annelie Bränström-Öhman
STILENS MUNTERHET – SARA LIDMANS FÖRFATTARDAGBÖCKER

I Sara Lidmans författararkiv finns de dagböcker som Sara skrev under sitt arbete med romansviten Jernbanan. Litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman har läst Saras dagböcker från Missenträsk 1975–1985 och fått en unik inblick i författarens liv och arbete, som ligger till grund för den nya boken Stilens munterhet.
Medverkande: Annelie Bränström-Öhman, professor i litteratur, Umeå universitet
Arrangör: Umeå universitet

 

14.10–14.30
Ingela Bergman
FÖRST PÅ PLATS ELLER FÖRST ATT TOLKA HISTORIEN

Den norrländska kustens historia har varit ett oskrivet blad och en förenklad historieskrivning har utnyttjats för politiska intressen. Nu undersöks hur jägare, fiskare, bönder och renskötare formade kustens samhällen under perioden 600 – 1500 e. Kr.
Medverkande: Ingela Bergman, docent i arkeologi, Stiftelsen Silvermuseet i Arjeplog
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

 

14.40–15.00
Anneli Ivarsson
GLUTENINTOLERANS – VANLIGT OCH OFTA MISSAT

Celiaki – även kallat glutenintolerans – har blivit allt vanligare. Flertalet är ”missade fall” och vet ännu inte om sin sjukdom. Detta ger onödig ohälsa eftersom glutenfri kost är en bra behandling. Hälsotrenden med glutenfritt till alla har dock ingen vetenskaplig grund.
Medverkande: Anneli Ivarsson, docent och överläkare, epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting
Arrangör: Umeå universitet

 

15.10–15.30
Steven Nordin
KEMISK KÄNSLIGHET – ETT DOLT FOLKHÄLSOPROBLEM

Kemisk känslighet, även kallat doftkänslighet och multipel kemisk känslighet. Vad handlar det om, vad innebär det och hur vanligt är det? Hur påverkas vardagen av att tvingas leva med överkänslighet för t ex parfym, tobaksrök och tvättmedel? Steven Nordin reder ut begreppen.
Medverkande: Steven Nordin, professor i psykologi, Umeå universitet
Arrangör: Umeå universitet

 

15.40–16.00
Inger Eliasson
VAD TYCKER BARNEN OM SIN IDROTT – HUR VÄL LIGGER DEN I LINJE MED FN:S BARNKONVENTION

Inger Eliasson berättar om barnkonventionen och hur barnen själva upplever idrottens vardag i relation till några rättigheter som tex. om barns bästa, rätt till åsiktsfrihet och skydd mot alla former av våld. Föreläsningen ger en inblick i såväl barnkonventionens formuleringar som de idrottande barnens tankar.
Medverkande: Inger Eliasson, universitetslektor i idrottspedagogik och barn- och ungdomsidrott, Umeå universitet
Arrangör: Idrottshögskolan, Umeå universitet