Söndag 7/12

11.00–11.20
Susanna Eriksson
TVÅNG ELLER SAMTYCKE?

Dagens våldtäktslagstiftning bygger på ett tvångsrekvisit. Under året har det pågått en livlig debatt om att istället införa ett samtyckesrekvisit. Vilka normer kring genus och sexualitet reproduceras med dagens tvångsrekvisit och vad skulle ett samtyckesrekvisit kunna innebära?
Medverkande: Susanna Eriksson, doktorand i straffrätt och bloggare, Umeå universitet
Arrangör: Umeå Universitet

 

11.30–11.50
Jerker Fick
LÄKEMEDELSRESTER PÅVERKAR FISKARS BETEENDE

Ångestdämpande läkemedel som når vattendrag via avloppsvatten skapar orädda och asociala fiskar som äter snabbare än normalt. Dessa beteendeförändringar kan få allvarliga ekologiska konsekvenser.
Medverkande: Jerker Fick, fil. dr i miljökemi, Umeå universitet
Arrangör: Umeå Universitet

 

12.00– 12.50
Stefan Jansson, Lotta Tomasson
SCIENCE CAFÉ
HUR VET TRÄDEN ATT DET ÄR HÖST?

Mer än 10 000 elever dokumenterade träd runt om i Sverige förra hösten. Lyssna till hur forskningen, med barnens hjälp, tagit reda på hur träden vet att det är dags att skifta färg.
Medverkande: Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi och Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet

 

13.00–13.20
Per Stål
HUR TRÄNAR MAN FÖR ATT BEHÅLLA STYRKA I RYMDEN?

För att kunna utföra uppdrag och överleva i rymden behöver man hitta bra träningsmetoder för att förhindra muskelförtvining och förlust av muskelstyrka. Hur simulerar man viktlöshet på jorden och vilken träningsmetod fungerar i rymden?
Medverkande: Per Stål, docent vid inst. f. medicinsk biologi, Umeå universitet
Arrangör: Idrottshögskolan, Umeå universitet

 

13.30–13.50
Barbara Schumann
KLIMAT OCH DÖDLIGHET UNDER TVÅHUNDRA ÅR
CLIMATE AND HEALTH IN SKELLEFTEÅ OVER 200 YEARS

Climate and weather have always had a powerful impact on human life, causing prosperity, but also harvest failures and epidemics. Was a cold winter worst, or a mild one? Did more children die after a rainy autumn? Was a bad harvest the link between climate and mortality?
Medverkande: Barbara Schumann, med. dr i epidemiologi, inst. f. folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

 

14.00–14.50
Patrik Norqvist
FYSIKSHOW I FLERA AKTER – VARFÖR FALLER SMÖRGÅSEN ALLTID MED SMÖRET NEDÅT?

Många av oss har säkert undrat över varför smörgåsen alltid faller med smöret neråt och om filmens actionscener är möjliga i verkligheten? Varför sugs duschdraperiet alltid in mot kroppen när man duschar eller varför är man egentligen tyngdlös i rymden?
Medverkande: Patrik Norqvist, universitetslektor i rymdfysik, Umeå universitet
Arrangör: Umeå universitet

 

15.00–15.20
Torleif Ingelög
33 MILJONER DÖDA VÄXTER OCH DJUR UTMANAR FORSKARNA

I vårt lands biologiska samlingar finns fler än 33 miljoner föremål – insamlade under många hundra år. De erbjuder fascinerande möjligheter för forskning och ger svar på frågor som mänskligheten står inför nu eller i framtiden.
Medverkande: Torleif Ingelög, biolog och fil. lic. i växtbiologi
Arrangör: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet

 

15.30–15.50
Jenny Eklöf
MINDFULNESS – POPULÄRKULTUR, RELIGION ELLER VETENSKAP?

En våg av mindfulness eller ”medveten närvaro” som det kommit att uttryckas på svenska, har under senare år svept över oss. Jenny Eklöf har forskat om fenomenet. Handlar det om populärkultur, religion eller vetenskap?
Medverkande: Jenny Eklöf, lektor i idéhistoria, Umeå universitet
Arrangör: Umeå universitet