Arrangörer 2015

1,6 miljonerklubben
AFA Försäkring
Albert Bonniers Förlag
Bokförlaget Atlantis
Business & Design Lab
Experio Lab
Forskningsrådet Formas
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fri Tanke Förlag
Göteborgs universitet
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungl. Vitterhetsakademien
Landstinget i Värmland
Leopard förlag
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Makadam förlag
Nationella självskadeprojektet
Natur & Kultur
Riksbankens Jubileumsfond
Stockholms universitet
Svenska litteratursällskapet i Finland
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Södertörns högskola
Tankesmedjan Humtank
Umeå Universitet
UR
Vetenskapsrådet
VINNOVA
ÅF Lighting
Örebro universitet