PROGRAMARRANGÖRER

Forskartorget är en välkänd arena för kunskapsspridning, där forskare och besökare möts för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Torget består av en scendel, en utställning och Forskarkiosken där du som deltagare har möjlighet att fortsätta samtalet med besökarna och sprida populärvetenskaplig litteratur. Tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, organisationer och bokförlag presenteras ett fullmatat program. Under torsdag och fredag förmiddag besöks mässan främst av branschfolk. Övrig tid är mässan öppen för en kunskapstörstande allmänhet. Forskartorget finns i B-hallen, B05:72.

 

Programförslag till Forskartorget

Du är välkommen att lämna in programförslag till Forskartorgets scenprogram som pågår under Bokmässans alla fyra dagar. Föreslå gärna ett eller flera programinslag, antingen ett kortare program om 15 minuter eller ett längre om 30 minuter.

 

Kriterier för Forskartorgets programförslag
När du föreslår program till vår scen har vi tre kriterier:

1) Programmet ska innehålla någon form av forskningsresultat.
2) Minst en av de medverkande ska vara forskare.
3) Forskningen ska presenteras på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt.

Vill du få exempel på ett program, hittar du fjolårets fullständiga program här eller på Youtube.

 

Urvalsprocessen av inkomna programförslag
En programgrupp bestående av forskare och kommunikatörer går igenom de inkomna förslagen och väljer ut vilka som kommer bli en del av årets program. I bedömningen tas bland annat hänsyn till Forskartorgets ambition om att erbjuda besökarna ett aktuellt, mångfacetterat och upplyftande program.

 

Forskarkiosken – stället för eftersnack
Vi erbjuder även våra arrangörer möjlighet att exponera, sälja böcker och tidskrifter i det vi kallar för Forskarkiosken. Forskarkiosken är en utställningsdel i montern där forskarna kan mingla och diskutera med publiken samt signera böcker i direkt anslutning till relaterade program. I Forskarkiosken finns möjlighet att ha ett exemplar av relaterad bok utställd under hela mässan.

 

Anmälan och kostnad
För mer information om anmälan och kostnad kontakta info@forskartorget.se.

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

info@forskartorget.se