PROGRAMARRANGÖRER

Forskartorget är en välkänd arena för kunskapsspridning, där forskare och besökare möts för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Torget består av en scendel, en utställning och Forskarkiosken där du som arrangör tillsammans med medverkande har möjlighet att fortsätta samtalet med besökarna och sälja populärvetenskaplig litteratur. Tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, organisationer och bokförlag presenteras ett fullmatat program. Under torsdag och fredag förmiddag besöks mässan främst av branschfolk. Övrig tid är mässan öppen för en kunskapstörstande allmänhet. Forskartorget finns i B-hallen, B05:72.

Programförslag

Som programarrangör har du möjlighet att föreslå ett eller flera programinslag, antingen ett kort program om 15 minuter eller ett längre om 30 minuter.

För att garantera bredd och spets välkomnar vi på Forskartorget förslag från samtliga discipliner. Vi eftersträvar ett så tvärvetenskapligt program som möjligt. Om du behöver tips kommer vi gärna med förslag på aktuella teman och ämnen.

Kriterier för Forskartorgets programförslag
När du föreslår program till vår scen har vi tre kriterier:

1) Programmet ska innehålla någon form av forskningsresultat.
2) Minst en av de medverkande ska vara forskare.
3) Forskningen ska presenteras på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt.

Vill du få exempel på ett program, hittar du fjolårets fullständiga program här eller på Youtube.

Urvalsprocessen av inkomna programförslag
En programgrupp bestående av forskare och kommunikatörer går igenom de inkomna förslagen och väljer ut vilka som kommer bli en del av årets program. I bedömningen tas bland annat hänsyn till Forskartorgets ambition om att erbjuda besökarna ett aktuellt, mångfacetterat och upplyftande program.

Forskarkiosken – stället för eftersnack
Vi erbjuder även våra arrangörer möjlighet att exponera, sälja böcker och tidskrifter i det vi kallar för Forskarkiosken. Forskarkiosken är en utställningsdel i montern där forskarna kan mingla och diskutera med publiken samt signera böcker i direkt anslutning till relaterade program. I Forskarkiosken finns möjlighet att ha ett exemplar av relaterad bok utställd under hela mässan.

Synlighet
Förutom tid på scenen och tid i Forskarkiosken är din organisation synlig på flera sätt. Du kommer att i montern synas som en av programarrangörerna, på vår hemsida forskartorget.se, i Forskartorgets programblad och i Bokmässans marknadsföringsmaterial samt genom spridning via en rad hemsidor och bloggar. Det finns även möjlighet att få programmen  filmade och du kan annonsera i vårt informationsmaterial. Som programarrangör får du också entrébiljetter till de medverkande i dina program.

Hålltider 2019 för dig som programarrangör:

Maj, deadline att lämna in programförslag.

Maj, projektgruppen kontaktar dig och meddelar vilka förslag vi önskar gå vidare med.

Juni, besked om slutgiltig tid på scenen för dina program.

Anmälan och kostnad
Information kommer i början av 2019.

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

info@forskartorget.se