Fredag 26/9 – 3120 besökare

08.45–09.30
Stefan Jansson, Karin Larsdotter
SCIENCE CAFÉ
HUR VET TRÄDEN ATT DET ÄR HÖST?

Mer än 10 000 elever dokumenterade träd runt om i Sverige förra hösten. Ät frukost och hör hur forskningen, med barnens hjälp, tagit reda på hur träden vet att det är dags att skifta färg. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som firas den 26 september.
Medverkande: Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet och Karin Larsdotter, utredare Vetenskap & Allmänhet
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet
150 besökare

 

09.45–10.00
Camilla Svensson, Annika Pohl, Tünde Fülöp
HUR ÄR DET EGENTLIGEN ATT VARA FORSKARE?

Hur blir man forskare? Måste man vara ett geni? Finns det faror med forskning? Gymnasieungdomar intervjuar ledamöter från Sveriges unga akademi som svarar på både små och stora frågor kring livet som forskare och vad forskning innebär.
Medverkande: Camilla Svensson, forskare i fysiologi, Karolinska Institutet,  Annika Pohl, forskare i materialkemi, Uppsala universitet och Tünde Fülöp, forskare i plasmafysik, Chalmers tekniska högskola
Arrangör: Sveriges unga akademi
50 besökare

 

10.10–10.25
Auli Toom
HUR LÄR SIG LÄRARE? – FRÅN LÄRARUTBILDNING TILL SKOLANS VARDAG

Hur bygger lärare upp sitt eget lärande under olika skeden av sin utbildning och sin professionella karriär? Lyssna till detta pågående pedagogiska forskningsprojekt som söker svar på dessa frågor och där paralleller dras till den finländska lärarutbildningens styrka och utmaningar. 
Programmet ges på engelska.
Medverkande: Auli Toom, forskare och docent, Helsingfors universitet
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Kulturfonden för Sverige och Finland
150 besökare

 

10.35–10.50
Natalia Karlsson
MATEMATISKA STRUKTURER I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Matematik är ett abstrakt ämne som har mångtusenåriga rötter i mänsklighetens historia. Ett flertal utvärderingar visar att svenska elever och studenter har problem med att tillgodogöra sig detta kulturarv. Hur kan matematiska strukturer integreras i matematikundervisningen, i såväl skola som högskola, för att underlätta förståelsen av matematik? Och hur kan den utformas i relation till elevernas förkunskaper?
Medverkande: Natalia Karlsson, docent i matematik
Arrangör: Södertörns högskola
150 besökare

 

 

11.00–11.15
Torleif Ingelög
33 MILJONER DÖDA VÄXTER OCH DJUR UTMANAR FORSKARNA

I vårt lands biologiska samlingar finns fler än 33 miljoner föremål – pressade växter, djur i sprit, torrmonterade djur och fossil – insamlade under många hundra år av forskare och samlare. Dessa döda föremål är i högsta grad levande och kan tala till oss på många sätt. De erbjuder fascinerande möjligheter för forskning och kan ge svar på många frågor som mänskligheten står inför nu eller i framtiden.
Medverkande: Torleif Ingelög, biolog och fil.lic. i växtbiologi
Arrangör: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet
100 besökare

 

 

11.25–11.40
Elena Balzamo
FLANÖRENS BLICK – INTE BARA DÅ OCH FRÅN PARIS

Det litterära flanörbegreppet har starkt påverkat den europeiska litteraturen sedan förrförra seklet och varit en källa för senare tids modernistiska strömningar, också i Norden. Baudelaire, Hamsun och Söderberg är kända exempel. Fanns skillnader mellan den kontinentala och den nordiska flanören? Finns kvinnliga flanörer? Lever flanören i dag?
Medverkande: Elena Balzamo, fil. dr i skandinavistik, litteraturhistoriker, översättare; Chartres, Frankrike/SCAS, Uppsala
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
125 besökare

 

11.50–12.05
Ola Wikander
ATT LÄSA GAMLA TESTAMENTET GENOM SPRÅKET

Gamla testamentets texter har påverkat en hel värld och fortsätter att göra det. Att läsa texterna vetenskapligt är ett språkligt arbete där det hebreiska språket är nyckeln och de antika språkens detaljer blir den nödvändiga vägen in i texten.
Medverkande: Ola Wikander, teol. dr  i Gamla testamentets exegetik
Arrangör: Lunds universitet
175 besökare

 

12.15–12.30
Johan Frostegård
DEN EKONOMISKA MÄNNISKANS FALL – OM EVOLUTION OCH ALTRUISM

Evolutionsläran har länge präglats av att man utgått från att människan drivits av egoism, den själviska genen. Men både gammal och ny forskning tyder på att det kan vara tvärtom och att det viktiga för människan istället är våra altruistiska drivkrafter. Därmed faller teorin om ” the economic man”, den som styr så mycket av vår syn på oss själva och vår rationalitet.
Medverkande: Johan Frostegård, professor i medicin, Karolinska Institutet
Arrangör: Karolinska Institutet University Press (KIUP)
100 besökare

 

12.40–12.55
Jutta Balldin, Caroline Ljungberg,
BARN OCH MAT – EN KNEPIG HISTORIA

Mat och ätande handlar inte bara om näring och hälsa utan det används också för att styra barns beteende. Det finns en syn på barn att de inte vet sitt eget bästa. Den västerländska bilden av en idealmåltid blir rådande. Resultatet blir en reglering av mat och ätandet kan ses som en moralisk regim som speglar hur människor bör leva, moraliskt, pedagogiskt och hälsomässigt.
Medverkande: Jutta Balldin, fil. dr i pedagogik och Caroline Ljungberg, fil. dr i Internationell Migration och Etniska Relationer
Arrangör: Malmö högskola
150 besökare

 

13.05–13.20
Ann Steiner
HYPE – DEN BÄSTSÄLJANDE ROMANEN PÅ MARKNADEN

Bokmarknaden kan framstå som en genomkommersiell plats där bara de största bästsäljarna får plats. Men vad är en bästsäljare? Vem skapar den? Är det författare, förlag eller läsare? I antalogin ”HYPE – Bestsellers and Literary Culture” har forskare vänt och vridit på fenomenet.
Medverkande: Ann Steiner, docent i förlags- och bokmarknadskunskap
Arrangör: Lunds universitet
75 besökare

 

13.30–13.45
Petra Lilja Andersson, Anna Forsberg
LEVA VIDARE – NÄR ORGANDONATION GÖR DET MÖJLIGT

Hur är det att ge en bit av sin kropp till en annan person eller att leva med en avliden persons hjärta? Starka livsberättelser från personer som varit med om organdonation eller transplantation visar hur det är att leva vidare. Berättelserna speglas mot fakta, etik och filosofiska reflektioner.
Medverkande: Petra Lilja Andersson, fil. dr i pedagogik, universitetslektor i omvårdnad och Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
75 besökare

 

13.45–14.00
Susanne Lundin
DEN VÄRDEFULLA KROPPEN – GLOBAL HANDEL MED KROPPSDELAR

Njursjuke Sam köpte en njure i Pakistan – var kom det nya organet ifrån? Följ med på en resa genom organhandelns dunkla värld till utnyttjade soptippsarbetare i Brasilien, åklagare i Israel och kirurger i Filippinerna. Här skildras en organmarknad mellan medicinsk spetskompetens och ren människohandel.
Medverkande: Susanne Lundin, professor i etnologi
Arrangör: Lunds universitet
150 besökare

 

14.10–14.25
Mats Larsson
VARFÖR DENNA BOK OM DET SVENSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIA 1864 – 2014?

Det Svenska Näringslivets Historia 1864 – 2014 ges ut för att fira Näringsfrihetens 150-årsjubileum.  Boken ger en bred beskrivning av och ett vetenskapligt sammanhang av företagens del i den svenska ekonomiska historien.
Medverkande: Mats Larsson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria och Dialogos Förlag
75 besökare

 

14.35–14.50
Jan Hylén
FRAMTIDENS DIGITALA LÄRMILJÖER

Kan vi stärka och utveckla den svenska skolan med hjälp av spelbaserat lärande? Kan digitaliseringen medverka till att lärandet blir mer konkret med fokus på verkliga problem? Hur kan vi använda nya digitala verktyg så lärarna kan få bättre feedback på elevernas kunskap? Lyssna på framtidstrender inom skolan.
Medverkande: Jan Hylén, fil. dr, Education Analytics
Arrangör: VINNOVA
75 besökare

 

15.00–15.30
Malena Gustavson, Anna Lundberg, Athena Farrokhzad
VAD HÄNDER NÄR HEN SKRIVER?

Att använda det nya ordet ”hen” och att ifrågasätta det akademiska skrivandets former är båda sätt att utmana normer och makt. Att utvidga språket har varit en viktig del av genusforskningens framväxt. Lyssna på ett samtal om genus, språk och makt.
Medverkande: Malena Gustavson och Anna Lundberg, båda fil. dr i genusvetenskap, Linköpings universitet samt Athena Farrokhzad, poet och litteraturkritiker
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
200 besökare

 

15.40–15.55
Brita Bergman
TECKENSPRÅKET – INTE BARA HÄNDERNAS SPRÅK

För den som inte behärskar teckenspråket ter sig händernas ”viftande” mest som en ostrukturerad ström av rörelser. Men det svenska teckenspråket är ett språk lika sinnrikt uppbyggt som andra talade språk. Händerna samverkar med rörelser hos huvud, mun och ögonbryn och detta samspel genomsyrar hela teckenspråksproduktionen.
Medverkande: Brita Bergman, professor i teckenspråk, Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
100 besökare

 

16.05–16.20
Daniel Sjölin, Jerker Virdborg
ÄVENTYR OCH NATURVETENSKAP

Daniel Sjölin och Jerker Virdborg bestämde sig för att tillsammans skriva en äventyrsberättelse under pseudonymen Michael Mortimer. I första delen leder en tidigare okänd dagbok av Linnélärjungen Daniel Solander till en besynnerlig fossilsten som trotsar alla naturvetenskapliga förklaringar. Mortimer kombinerar  pojkboksäventyrets berättarlusta med dystopins angelägenhet och intresserar sig för både kvantfysik, paleontologi, strängteori och nanoteknik.
Medverkande: Daniel Sjölin, författare och Jerker Virdborg, författare
Arrangör: Norstedts
150 besökare

 

16.30–16.45
Martin Ingvar, Maria Borelius
BRYT DET SISTA TABUT

De mentala sjukdomarna är idag den största sjukdomsgruppen i Sverige. En av tre sjukskrivna idag har en psykiatrisk diagnos. Depression, ångest, utbrändhet och ätstörningar drabbar i olika former varje familj. Sjukdomarna kostar samhället cirka 60 miljarder kronor årligen för vård och sjukskrivningar. Kan tabut kring psykisk ohälsa försvinna med mer kunskap?
Medverkande
: Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samtalar med Maria Borelius, vetenskapsjournalist
Arrangör: Natur och Kultur
175 besökare

 

16.55–17.10
Ulf Ellervik
KÄRLEK, KÄNSLOR OCH KEMI

Varför kan vi inte vara förälskade för evigt och hur kommer det sig att förälskelse inte varar? Vad händer egentligen i hjärnan när vi blir kära och varför njuter vi av sex? Frågor med svar som väcker nyfikenhet. Lust, förälskelse och evig kärlek, allt beror på kemiska förlopp.
Medverkande: Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi
Arrangör: Lunds universitet
150 besökare

 

17.20–17.35
Stina Otterberg
ÄLSKA, DRICKA, SJUNGA, LEVA, DÖ

Varför slutade vi läsa Karlfeldt?  Med anledning av hans 150-årsjubileum får vi följa med in i Karlfeldts klassiska diktvärld. Utifrån Karlfeldts dikt Sub luna, ”under månen”, ställs fem dörrar på glänt till författarskapet: älska, dricka, sjunga, leva, dö.
Medverkande: Stina Otterberg, universitetslektor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker på DN
Arrangör: Wahlström & Widstrand
75 besökare

 

17.45–18.00
Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson
STATSMINISTERN OCH LITTERATUREN

Hur används litteraturen inom politiken idag? Ett tidigare enhetligt bildningsideal är under stark omvandling idag. Ändå fortsätter våra toppolitiker att på olika sätt använda litteraturen. Till exempel genom att hänvisa till den, som Reinfeldt och Juholt, eller själv publicera böcker, som Fridolin och Bodström.
Medverkande: Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
50 besökare

 

18.10–18.40
Marie Thynell, Magnus Linton
MEGASTADEN – SÅRBARHET ELLER MÖJLIGHET

Varje år lämnar 70 miljoner människor landsbygden, de allra flesta fattiga, för att söka nya liv och en bättre framtid i någon av världens snabbt växande megametropoler. År 2050 beräknas jorden ha tre miljarder sluminvånare. São Paulo är en av dessa städer. Vem bor i slummen? Vilka är den urbana omvandlingens yttersta sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar?
Medverkande: Marie Thynell, docent och Magnus Linton, författare
Arrangör: Forskningsrådet Formas
50 besökare

 

18.45–19.00
Agneta Lagercrantz
VAD ÄR SJÄLVMEDKÄNSLA?

Hjärnan har en tendens att hellre lagra negativ information än positiv, vilket kanske förklarar att vi ibland har svårt att vara snälla mot oss själva? Att se på sig själv med mer accepterande ögon minskar stress och ökar positiva känslor. Det ökar den empatiska förmågan och engagemanget för andra ökar.
Medverkande: Agneta Lagercrantz, författare
Arrangör: Natur och Kultur
50 besökare