Lördag 27/9 – 2790 besökare


09.20–09.35
Ann-Carita Evaldsson

MOBBNING OCH MIKROPOLITIK – ÄR DU ANGIVARE, HÄMNARE ELLER BARA OFFER?

De vuxna i skolan tror att de har en bra mobbningsstrategi. Men när tjejerna på skolgården integrerar den i sina egna relationer kan det få oväntade konsekvenser. En etnografisk fältstudie om flickors skvaller ger inblick i en socialt mycket komplex värld med en oväntad moralisk ordning.
Medverkande: Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet
75 besökare

 

09.45–10.00
Lina Sturfelt, Nils Fabiansson
VAR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET NÖDVÄNDIGT?

Vi vet att kriget ledde till flera stora sociala och politiska förändringar som vi gärna förknippar med det moderna samhället. Var kriget till och med nödvändigt för det moderna samhällets framväxt och vilka syften tjänar minnet av det idag?
Medverkande: Lina Sturfelt, fil. dr, lektor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet och Nils Fabiansson, författare, fil.mag. i historia och arkeologi
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
125 besökare

 

10.10–10.25
Marina Thorborg
KVINNOR I KINA – PIRATER, JÄRNFLICKOR OCH FINANSLEJON

Kvinnor i Kina har utsatts för diskriminering från vaggan till graven. Ändå har det funnits starka kvinnor som inte låtit sig tryckas ner. Hur har kvinnorna kunnat finnas med på alla fronter och hur kunde Kina ha en helt egen feministdebatt innan vi i väst hade det?
Medverkande: Marina Thorborg, professor i ekonomisk historia, Södertörns högskola
Arrangör: Bokförlaget Atlantis
125 besökare

 

10.35–10.50
Laila Kitzler Åhfeldt, Magnus Källström
RUNORNAS HEMLIGHETER – NYA PUSSELBITAR

Varje år upptäcks nya runinskrifter. Kanske en tidigare okänd runsten eller runor inskurna i ett djurben eller ristade på en kyrkvägg. Alla lämnar de ett meddelande från det förgångna och bidrar med en ny pusselbit till vår historia. Men runinskriften ska inte bara läsas utan även tolkas. Hur?
Medverkande: Laila Kitzler Åhfeldt, docent i arkeologi och Magnus Källström, runolog och docent i nordiska språk, båda Riksantikvarieämbetet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
150 besökare

 

11.00–11.15
Anna Dahlgren
VISA MIG DITT FOTOALBUM SÅ SKA JAG SÄGA DIG VEM DU ÄR

Albumet var ett typiskt uttryck för 1800-talets drömmar om att samla och ordna världen. Med hjälp av porträtt och vyer monterade innanför pärmar skapades en bild av samhället och dess hierarkier. 1800-talets album har en mer samtida och förutsägande funktion än dagens album.
Medverkande: Anna Dahlgren, docent i konstvetenskap och lektor, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
125 besökare

 

11.25–11.40
Linda Sternö, Kalle Boman, Klara Björk, Annica Sjölander
KAMERAN SOM VERKTYG

Hur kan ett samhälle ta tillvara på den kunskap och den erfarenhet som finns hos alla enskilda medborgare? I ett pågående projekt används kameran som ett verktyg för integration där deltagarna ges möjlighet till tolkningsföreträde av sin egen tillvaro. Det är en demokratisk fråga vem som skildrar vår värld, vems bilder och perspektiv som är rådande i samhället.
Medverkande: Linda Sternö, universitetslektor, Kalle Boman, professor i filmisk gestaltning, Klara Björk, universitetsadjunkt, Akademin Valand och Annica Sjölander, forskare, Centrum för kultur och hälsa
Arrangör: Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet
125 besökare

 

11.5012.05
Carl-Fredrik Flach, Margareta Hallberg
ANTIBIOTIKA – HOTEN MOT BOTEN?

Vissa menar att problemet med antibiotikaresistens är lika omfattande som klimat-förändringarna. Gör vi ingenting så riskerar vi att stå skyddslösa mot infektionssjukdomar. Även enklare operationer kommer att innebära stora risker. Hur ska vi hejda utvecklingen och vilka lösningar finns i sikte?
Medverkande: Carl-Fredrik Flach, doktor, avdelningen för infektionssjukdomar, Institutet för biomedicin, Sahlgrenska akademin och Margareta Hallberg, professor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Arrangör: Forskningsrådet Formas
150 besökare

 

12.15–12.30
Javier Sanchez
LÖSNINGEN PÅ RESISTENTA BAKTERIER

Forskningen vill öka uppmärksamheten kring antibiotikaresistens. Dels handlar det om att ta fram ny antibiotika och dels att hitta lösningar på problemet med resistenta bakterier. Över 1 500 människor dör varje år i Sverige av infektioner de får på sjukhus. Vård-relaterade infektioner är världens fjärde största dödsorsak. Men detta kan förhindras.
Medverkande: Javier Sanchez, fil. dr, Bactiguard
Arrangör: VINNOVA
150 besökare

 

12.40–12.55
Lena Andersson-Skog
REFORMER, BRYTNINGSTIDER, OCH INDUSTRIN PÅ FRAMMARCH

Arbetet Det Svenska Näringslivets Historia 1864 – 2014 ger långsiktiga perspektiv på företagens roll i den svenska historien. Utgångspunkten är näringsfrihetsreformen 1864, men det finns förstås en förhistoria. Här får vi veta mer om en period som innebar brytningar mellan gammalt och nytt.
Medverkande: Lena Andersson-Skog, professor i ekonomisk historia, Umeå universitet
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria och Dialogos Förlag
75 besökare

 

13.05–13.20
Annika Steiber
HEMLIGHETEN BAKOM GOOGLES FRAMGÅNGAR

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabb-föränderlig värld? Google är känt för att bygga sina framgångar på medarbetarnas kreativitet och för att bygga en kultur som främjar innovation och nytänkande samt en bra företagskultur.
Medverkande: Annika Steiber, tekn. dr, Chalmers tekniska högskola
Arrangör: VINNOVA
200 besökare

 

13.30–13.45
Björn-Ola Linnér
FRÅN BEFOLKNINGSEXPLOSION TILL KLIMATKOLLAPS

Det finns och har funnits många hotbilder rörande världens matförsörjning. Exempelvis ökad befolkning och extrema väderförhållanden. Kan lösningen vara genmanipulerad mat?
Medverkande: Björn-Ola Linnér, professor, Tema Vatten i natur och samhälle
Arrangör: Linköpings universitet
175 besökare

 

13.55–14.10
Marie Öhman
VAD HAR HÄNT MED FRANKENSTEINS MONSTER?

Idag fascineras vi av det som förut skrämde oss i skräcklitteraturen. Kanske beror det på att utveckling och vetenskap har flyttat gränserna mellan liv och död, djur och människa, maskin och varelse. Hur definierar vi vad det är att vara människa idag och hur skildras gränstillstånden i litteraturen?
Medverkande: Marie Öhman, universitetslektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola
Arrangör: Vetenskapsrådet
Utgick

 

14.20–14.35
Elmir Omerovic
BRUSTET HJÄRTA – ETT LITTERÄRT UTTRYCK ELLER EN VANLIG SJUKDOM?

Hur kan en jordbävning orsaka hjärtsvikt? Kan olycklig kärlek leda till död av ”brustet hjärta”? Stress-inducerad kardiomyopati kännetecknas av en dramatisk och omfattande försämring av hjärtfunktionen som är självläkande men som hos vissa individer kan leda till allvarliga komplikationer. Den första patienten i Sverige diagnostiserades i Göteborg 2005. För närvarande får minst 50 nya patienter varje månad diagnosen ”brustet hjärta”.
Medverkande: Elmir Omerovic, docent, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset
Arrangör: AFA Försäkring
225 besökare

 

14.45–15.00
Owe Wikström
DEN DOLDA DÖRREN

Vad gör vi med vår ångest och undran över döden. Vart vi tar vägen? Det finns flera aspekter av döden och olika sätt att möta och bemöta den på. För den som i vargtimmen vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ges här inga svar men kanske ord att tänka med.
Medverkande: Owe Wikström, teolog, författare, psykoterapeut, präst och professor i religionspsykologi, Uppsala universitet
Arrangör: Natur och Kultur
175 besökare

 

15.10–15.40
Ulla Waldenström, Malin Bergström
MÅR BARNEN BRA I FÖRSKOLAN?

Mamma, pappa, ungarna och hela samhället – alla vill ha dagis. Men varför vet vi så lite om vad som behövs för en välfungerande förskola? Kan forskarna svara på vilken barnomsorg som är bra och för vilka barn? Lyssna till ett samtal om vad små och stora barn behöver för att utvecklas, lära sig och må bra.
Medverkande: Ulla Waldenström, barnmorska, beteendevetare och professor, inst. f. barn och kvinnors hälsa och Malin Bergström, barnpsykolog. Båda från Karolinska Institutet
Arrangör: Karolinska Institutet University Press (KIUP)
175 personer

 

15.50–16.05
Barbro Westling
NORÉNJUL OCH NORÉNÅNGEST – HUR BLEV NORÉN EGENTLIGEN NORÉN?

I början av 1980-talet gjorde Lars Norén succé som något helt nytt inom svensk teater, trots att han var en förhållandevis traditionell dramatiker. Hans pjäser liknar varandra och handlar om problem och jobbiga relationer. Ändå blev han populär hos en stor och bred publik. Hur hänger detta ihop?
Medverkande: Barbro Westling, doktorand i litteraturvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
75 personer

 

16.15–16.30
Anna Höglund, Åsa Nilsson Skåve, Maria Nilsson
SKULD, STRAFF OCH HOPP

Dystopin har under de senare åren blivit en av bokmarknadens bästsäljande genrer och dess popularitet kan illustreras med att en av genrens ”blockbusters”, romanen The Hunger Games, har sålt i mer än 23 miljoner exemplar. Idag har vi ett antal översatta men också ett antal svenska ungdomsdystopier i bokhandeln. Även om de innehåller liknande teman, så skiljer de sig åt en smula.
Medverkande: Anna Höglund, Åsa Nilsson Skåve och Maria Nilsson, samtliga lektorer i litteraturvetenskap
Arrangör: Linnéuniversitetet
75 besökare

 

16.40–16.55
Rikard Unelius
KONTROLL AV INSEKTER SOM SPRIDER PARASITSJUKDOMEN CHAGAS DISEAS

I samarbete med forskare i Belo Horizonte, Brasilien, försöker forskarna hitta doftlockämnen för de nattaktiva insekter som överför parasitsjukdomen Chagas disease till människor under sömnen. Hoppet är att forskningen ska kunna bidra till framtagandet av en billig övervakningsfälla i tändsticksaskformat som fattiga människor kan ha i sina hus.
Medverkande: Rikard Unelius, professor i organisk kemi
Arrangör: Linnéuniversitetet
75 besökare

 

17.05–17.20
Thomas Andrén
ÖSTERSJÖN DÅ, NU OCH SEN DÅ?

En internationell forskargrupp genomförde under hösten 2013 borrningar från ett specialfartyg på sju platser i Östersjön. Detta i syfte att samla in borrkärnor med sediment från de senaste cirka 130 000 åren. De första resultaten visar bl.a. att den djupaste platsen i Östersjön, Landsortsdjupet, varit syrefri, ”död”, under en lång tid tillbaka i tiden. Men där myllrar det faktiskt av liv – liv på bakterienivå – och fler arter än man tidigare sett någon annanstans i världshaven.
Medverkande: Thomas Andrén, docent i kvartärgeologi
Arrangör: Södertörns högskola
50 besökare