Söndag 28/9 – 2280 besökare

09.45–10.00
Magnus Nilsson
ESTETIK OCH POLITIK – KLASS I SVENSK ARBETARLITTERATUR

Under efterkrigstiden var det få som såg Sverige som ett klassamhälle. Ändå fick arbetarlitteraturen här en status som den inte har någon annanstans. Hur hänger det ihop? Vilka strategier har författarna utvecklat för att skildra och kritisera de orättvisor som politiken så ofta blundar för i klassamhället?
Medverkande: Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap, Malmö högskola
Arrangör: Vetenskapsrådet
75 besökare

 

10.10–10.25
Rikard Wicksell
ATT LEVA MED SMÄRTA

Efter en lång tid av begränsningar och reducerad livskvalitet har patienter som tagit del av en behandling med ACT som modell, steg för steg ökat sin funktionsförmåga. De har skapat något av sitt liv som de knappt har vågat hoppas på. De har nu en rikare tillvaro än de haft på många år, fyllt av meningsfulla aktiviteter och med fler stunder av glädje.
Medverkande:Rikard Wicksell, psykolog och med. dr., Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangör: Natur och Kultur
125 besökare

 

10.35–10.50
Britt Liljewall
MIG SJÄLV OCH MITT GODS FÖRVALTA

Under 1800-talet kämpade kvinnorna för att bli myndiga. Här finns den välbärgade stadsflickan Christina Mildahn, barnamörderskan Maria Jönsdotter och Anna Kajsa Pettersdotter, som genom att skilja sig lyckades bli förmyndare för sin omyndigförklarade före detta man.
Medverkande: Britt Liljewall, fil. dr i historia och docent i agrarhistoria, Göteborgs universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
100 besökare

 

11.00–11.15
Liselotte Englund
ESTONIAKATASTROFEN 20 ÅR – ÖVERLEVANDES UPPLEVELSER AV MEDIEEXPONERING

Söndagen den 28 september 1994 lamslogs vårt land av passagerarfartyget Estonias förlisning. Händelsen ledde – i likhet med alla stora katastrofer – till omfattande medierapportering. En ny retrospektiv studie avslöjar hur överlevande från Estonia-katastrofen upplevde mötet med medier i anslutning till sin räddning, samt hur de såg på exponeringen i press, radio och TV. Erfarenheterna från Estoniarapporteringen bidrog till många lärdomar om katastrofjournalistikens konsekvenser.
Medverkande: Liselotte Englund, fil. dr i journalistik och masskommunikation, universitetslektor och verksam inom ämnet riskhantering
Arrangör: Karlstads universitet
75 besökare

 

11.25–11.40
Lena Marander-Eklund
ATT VARA HEMMA OCH FRU

Hur var det att vara hemmafru i ett samhälle där återuppbyggnaden efter kriget ökade behovet av arbetskraft och man satsade på yrkesutbildning även för kvinnor, samtidigt som kvinnans roll som mor betonades? Lär dig mer om livet som hemmafru i det efterkrigstida Finland.
Medverkande: Lena Marander-Eklund, docent i Nordisk folkloristik, Åbo Akademi Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
75 besökare

 

11.50–12.05
Natasja Börjesson
VEM ÄR ANSVARIG FÖR GIFTET I DINA KLÄDER?

Vilka svårigheter möter svenska textilinköpande organisationer? Hur hanteras kemikalierisker kopplade till produkter och produktionen? Det kan gälla såväl klädföretag som kommuner och landsting, hotell och företag inom tågsektorn. Vilka problemkemikalier kan vi stöta på i våra vardagstextilier och vilka negativa egenskaper har de på människa och miljö? Hur kommer det sig att kemikalierna återkommer trots åtgärder om utfasning och förbud?
Medverkande: Natasja Börjesson, doktorand i miljövetenskap
Arrangör: Södertörns högskola
Utgick

 

12.15–12.30
Ann Fernholm
DET SÖTASTE VI HAR

Vad skulle du tänka om du såg någon mata en kanin med läsk? Eller om du fick reda på att grannfamiljens mops fick glass varje fredag? Det finns inget djur vi skulle ge den mat som vi ger våra barn idag. Sjukdomar som ökar bland barn över hela världen är astma, allergier, glutenintolerans, typ 1-diabetes, depression, fetma, autism, adhd, akne och en för tidig pubertet – alla går att knyta till söt skräpmat och ett stillasittande liv.
Medverkande: Ann Fernholm, fil. dr i molekylär bioteknik, Uppsala universitet och vetenskapsjournalist
Arrangör: Natur och Kultur
225 besökare

 

12.40–12.55
Gunilla Jarlbro
HUR SER MEDIEBILDEN AV VÅRA FOLKVALDA MAKTHAVARE UT?

Hur framställs kvinnor respektive män som valt att äntra den politiska arenan i medierna? Gestaltas de olika beroende på kön eller är samhällsjournalistiken neutral? Här presenteras rykande aktuella forskningsresultat kring mediernas bevakning av tio partiledare – fem kvinnor och fem män – och den bild som vuxit fram av dem.
Medverkande: Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
150 besökare

 

13.05–13.20
Lars Hedenäs
ISTIDENS MOSSOR

Våra skandinaviska mossor gömmer spår som leder oss minst ett par miljoner år bak i tiden. Efter senaste istiden koloniserades Skandinavien från olika håll och för att avslöja hur mossorna tog sig hit krävs moderna DNA-studier. Extra spännande är att en stor del av våra nutida mossor har spår från mammutarnas tid och att det fortfarande bildas nya arter. Läs mer om ArtDatabanken på Forskartorgets webb.
Medverkande: Lars Hedenäs, docent och forskare, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Arrangör: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet
75 besökare

 

13.30–14.00
Beppe Singer, Arild Midthun
UPPFINNINGAR, BEPPE SINGER OCH KALLE ANKA

Träffa barn-tv-profilen Beppe Singer  som lär dig att göra din alldeles egna cykelpump och tårtmaskin. Och se hur uppfinningarna kommer till användning när den kommer i händerna på självaste Kalle Anka. ­
Medverkande: Beppe Singer, folkbildare och barnprogramledare och Arild Midthun, Kalle Anka-tecknare
Arrangör: Egmont Publishing Kids
200 besökare

 

14.10–14.25
Gissur Ó Erlingsson
KORRUPTION I SVERIGE–FINNS DET?

I den internationella forskningslitteraturen ses Sverige som ett bra exempel på en stat med hög rättssäkerhet, välskött förvaltningsapparat och avsaknad av korruption. Men vad betyder detta, i praktiken? Och stämmer den bilden med verkligheten?
Medverkande: Gissur Ó Erlingsson, fil. dr i statsvetenskap
Arrangör: Linköpings universitet
150 besökare

 

14.35–14.50
Tobias Otterbring
ALFAHANNEN – OM DARWIN OCH SKRYTKONSUMTION

Varför chockhöjs mäns testosteronhalt när de sätter sig i en Porsche? Varför dreglar män som Pavlovs hundar i åsynen av vackra kvinnor i samband med att de tittar på sportbilar? Och hur kan det komma sig att män får ett fullständigt barockt behov av att köpa bokhyllor på IKEA när de välkomnats vid entrén av en atletisk, muskulös man?
Medverkande: Tobias Otterbring, doktorand i psykologi, Centrum för tjänsteforskning
Arrangör: Karlstads universitet
200 besökare

 

15.00–15.30
Stefan Einhorn, Jan Guillou
DE NYA DÖDSSYNDERNA

Om människans goda och dåliga egenskaper, om vad som är gott och ont och om det är möjligt att välja det goda. Det framkommer tydligt att vår moral och vår syn på de sju klassiska dödssynderna förändrats dramatiskt med tiden. Frågan är hur vi kan bli medvetna om våra dåliga sidor och hur vi ska hantera dem.
Medverkande: Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet samtalar med Jan Guillou, författare. Moderator: Adam Dahlin
Arrangör: Forum Bokförlag
350 besökare

 

15.40–15.55
Lars Magnusson
AVREGLERING, OMREGLERING, NYREGLERING

I Det svenska näringslivets historia 1864 – 2014 behandlar författarna samhällets ramar för företagens verksamhet. 1864 införs en ”utvidgad näringsfrihet”, därefter växlar samhällsutvecklingen mellan perioder av liberaliseringar och av avregleringar. Hur relevant är det att tala om revolutionerande ”avregleringar” som kontrast till en stel ”svensk modell”?
Medverkande: Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria och Dialogos Förlag
100 besökare