Rapportering Umeå 2014

Forskartorget har blivit en etablerad kunskapsarena bland forskare, fackfolk och inte minst allmänhet på Bokmässan. Det är en uppskattad plats, där man utbyter kunskap, tankar och åsikter under fyra intensiva dagar. När det var dags att åka på turné i landet var första anhalten självklar: Umeå, kulturhuvudstad 2014. I samarbete med Umeå universitet och Region Västerbotten samt med stöd från Umeå2014, Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Skytteanska Samfundet skapades ett fullmatat program med både bredd, djup och spets. Grundtanken med Forskartorget är att forskning angår, något som alla kan ha nytta och glädje av privat, i utbildningen eller i arbetslivet. Därför presenterades alla program på ett lustfyllt tvär- och populärvetenskapligt sätt.

På plats i Glashuset

Evenemanget hölls i det för kulturhuvudstadsåret specialbyggda Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Programmet kunde följas på plats inne i huset, via storbildsskärmar utanför Glashuset samt på webben. Samtliga program direktsändes nämligen på forskartorget. se, umu.se och regionvasterbotten.se, så för den som inte kunde närvara fysiskt fanns ändå möjligheten att ta del av all spännande forskning som presenterades på torget. Efter föredragen fanns utrymme till att ställa frågor och diskutera med forskarna.

Under de två dagarna medverkade 20 forskare i 18 enskilda program. Invigningstalare var Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet, Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten och Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, Umeå kommun och Kulturhuvudstad- sutskottets ordförande.
Evenemanget modererades av umeprofilen Staffan Ling, känd för sin vetgirighet och förmåga att förklara komplicerade sammanhang på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Marknadsföring av Forskartorget

Forskartorget och programmet marknadsfördes via webbplatsen forskartorget.se, umu.se, regionvasterbotten.se, via en tryckt programfolder, via kalendarier i lokalpress, annonser i lokalpress samt med pressreleaser och pressbearbetning som resulterade i flera artiklar och radioinslag i lokal media, bl.a. i P4 Västerbotten, notis i Folkbladet och i VästerbottensKuriren och längre artiklar i Folkbladet Västerbotten och Västerbotten Kuriren. Dessutom länkade flertalet av arrangörerna till Forskartorgets program på sina hemsidor.

Under de två dagarna livetwittrade vi flitigt under namnet Forskart- orget. Vi knöt till oss universitet, forskare och andra som intresserar sig för forskning och våra program. Responsen var omedelbar, vi fick igång många retweets och ett antal nya, relevanta följare.

Filminspelningar

Samtliga program finns inspelade på film. Om du inte själv hade möjlighet att vara på plats kan du ta del av dem nu. De finns att se på forskartorget.se, umu.se, regionvasterbotten.se eller genom att googla forskartorget + youtube.

Forskartorget framöver

Satsningen på Umeå är en del av vår långsiktiga utveckling, på sikt kommer fler platser att få besök av Forskartorget på turné. Bokmässan 2015 har Ungern som temaland, Röster från Island och inslag av yttrandefrihet. Forskartorget satsar som vanligt på ett tvärvetenskapligt program. Vi blickar framåt – men det är med dig och din organisation vi kan utvecklas. Gå gärna in på forskartorget.se och var med och påverka.