Söndag 30e september

 

09:15–09:30
Bernadotte – 200 år på den svenska tronen

År 2018 har ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, längre än någon annan dynasti. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har varit regenter längre än någon av sina föregångare. Herman Lindqvist berättar om ätten Bernadottes färgstarka medlemmar, om framgångar, fiaskon, fest och vardag.
Medverkande: Herman Lindqvist, historiker och författare
Arrangör: Albert Bonniers Förlag
Besökare: 65
 

09:40–09:55
Hur tänker ett aktivitetsarmband?

Marknaden för aktivitetsarmband och andra ”smarta” prylar växer explosionsartat. Vilka föreställningar vilar dessa produkter på? Hur uppfattar de sina användare? Leder dessa självövervakningsteknologier till ökad självkännedom?
Medverkande: Martin Berg, biträdande professor i medieteknik
Arrangör: Malmö universitet
Besökare: 25
 

10:05–10:20
Betala med håret!

Hårflätor var gångbar valuta för gårdfarihandlarna på den finska landsbygden i slutet av 1800-talet. Varför var håret så eftertraktat? Vilka var följderna för de flickor som klippte av sig flätan för en eftertraktad duk?
Medverkande: Johanna Wassholm, fil. dr i historia, Åbo Akademi
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 35
 

10:30–10:45
Gunnar Björling, i mitten och i marginalen

Gunnar Björling är ett centralt namn inom den tidiga modernismen i Norden. I den första biografin om Björling synar Fredrik Hertzberg hans politiska, religiösa och estetiska engagemang men också hans homosexualitet i en samtid då det ansågs vara både sjukt och kriminellt.
Medverkande: Fredrik Hertzberg, fil. dr och Wivan Nygård-Fagerudd, journalist
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag
Besökare: 25
 

10:55–11:10
Förskolan och de nyanlända

Vid flyktingkrisen 2015 startades olika forsknings- och utvecklingsprojekt om förskolans mångkulturella uppdrag. Boken De nyanlända och förskolans pedagogiska uppdrag summerar några av dessa. Genom ett praktiknära fokus riktas ljuset mot såväl förskollärares som barns och föräldrars erfarenheter.
Medverkande: Åsa Ljunggren, doktorand i pedagogik, Linnéuniversitetet och Laurence Delacour, doktorand i pedagogik, Malmö universitet samt Kristina Gidner, leg. förskollärare, Malmö Stad
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 25
 

11:20–11:35
Säljande filmer

Trots att det har funnits reklamfilm de senaste hundra åren har filmvetare oftast negligerat genren. Nu finns den första boken som täcker in mycket av reklamfilmens historia och funktion.
Medverkande: Bo Florin, docent i filmvetenskap, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 25
 

11:45–12:00
Landet utanför

I Landet utanför – Sverige och kriget 1939-1940 skildrar historikern och journalisten Henrik Berggren hur kända och mindre kända svenskars liv gestaltade sig under det första krigsåret. Framställningen går fram till den mörka sommaren 1940 då de tyska arméerna stod segerrika på den europeiska kontinenten och endast Storbritannien kämpade vidare. Skulle Sverige kunna hålla sig utanför världskriget? Borde Sverige göra det?
Medverkande: Henrik Berggren, historiker och journalist
Arrangör: Norstedts
Besökare: 35
 

12:10–12:25
Bakom gardinerna

I boken Bakom gardinerna diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet under tiden kring 1900 samt 60- & 70-talet. Då förekom livliga debatter om bostadsbyggande, men också om kvinnans frigörelse från hemmet. Hur hemmet framställs i konsten både påverkar och påverkas av politiken och samhället.
Medverkande: Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap
Arrangör: Södertörns högskola och Bokförlaget Atlas
Besökare: 25
 

12:35–12:50
Död och dagishämtningar

Det finns många föreställningar om vad svenska deckare handlar om. Men hur ser de egentligen ut i verk av författare i genrens toppskikt? Vilka är de vanligaste mördarna och mordmotiven? Och vilka återkommande drag finns bland genrens offer och huvudpersoner?
Medverkande: Karl Berglund, litteraturvetare
Arrangör: Uppsala universitet
Besökare: 35
 

13:00–13:30
Fartfylld experimentshow med miljötema

Benjamin Beppe Singer är känd som programledare för några av barn-tv:s mest uppskattade vetenskapliga program. Han har tidigare arbetat som kemist, lärare och rektor, och med sina böcker, experimentlådor och föreläsningar har Beppe etablerat sig som barnens ”vetenskapsfavorit”. Även denna gång kommer det att bli riktigt kladdigt och busigt! Denna gång med fokus på miljö och energiutvinning.
Medverkande: Beppe Singer, lärare och bl.a. programledare för Hjärnkontoret och Olle Matsson, professor i kemi, Uppsala universitet
Arrangör: Egmont
Besökare: 125
 

13:40–13:55
Så bygger du karriärhälsa

Vad är grunden för en hälsosam karriär? Hur undviker du att bli sjuk av jobbet? Vad kan du göra om du och jobbet håller på att växa ifrån varandra? Torild Carlsson presenterar slutsatser från 20 års forsknings- och utvecklingsarbete ur nya boken Äntligen Måndag – Arbetsmarknad för alla.
Medverkande: Torild Carlsson, Forskningsledare på Ibility Institute
Arrangör: Bokförlaget Langenskiöld
Besökare: 45
 

14:05–14:20
Resande och arv – om undanträngd historia

Ett fördjupande samtal om vår historia av rörlighet och sammankoppling med resten av världen på en så väl faktabaserad som etisk och filosofisk nivå. Utgångspunkt är Arvid Bergmans nyutkomna bok Född slav – död fri? Rickard Abrahamsson och tidigt anlända afrikaners öden i Sverige.
Medverkande: Arvid Bergman, släktforskare och författare, Magnus Berg, docent i etnologi och universitetslektor i museologi, Göteborgs universitet och Karin Bojs, vetenskapsjournalist, författare och hedersdoktor, Stockholms universitet.
Arrangör: Stockholmia – forskning och förlag
Besökare: 45
 

14:25–14:40
Hälsorevolutionen

Är det så att psykisk sjukdom i grunden är immunologiska sjukdomar? Vad är hönan och vad är ägget? Kan psykisk sjukdom och dess symptom förvärras eller förbättras genom antiinflammatorisk mat?
Medverkande: Maria Borelius, vetenskapsjournalist
Arrangör: HarperCollins
Besökare: 125
 

14:45–15:00
Invandrarlandet som ångrade sig

Hur kunde det svänga så fort i den svenska invandringspolitiken? Vilka är de nya skiljelinjerna i migrationsdebatten? Och vad händer med ett land vars självbild förändras över en natt?
Medverkande: Andreas Johansson Heinö, fil. dr i statsvetenskap, Timbro
Arrangör: Timbro förlag
Besökare: 25
 

15:10–15:25
Att flanera bland Henry Parlands texter

Hur får man ett författarskap hanterligt i digital form? Elisa Veit och Pieter Claes berättar om hur man kan spåra och dokumentera olika lager av anteckningar och korrigeringar i ett diktmanuskript, författarens egna, redaktörernas och sedan vännernas, efter Parlands för tidiga död 1930.
Medverkande: Elisa Veit, fil. mag., redaktör för Henry Parlands skrifter och Pieter Claes, fil. mag., redaktör för Henry Parlands skrifter och Per Stam, docent i litteraturvetenskap och huvudredaktör för Henry Parlands skrifter
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 25
 

15:35-15:50
Syrianska flyktingar i Libanon och Jordanien

I länderna som gränsar till Syrien finns cirka sex miljoner syriska flyktingar. Den politiska processen för att återsända dessa flyktingar till Syrien är igång. Hur bedömer flyktingarna själva sin situation och vad tycker de själva om möjligheten att återvända till Syrien?
Medverkande: Ronald Stade, professor i freds- och konfliktvetenskap
Arrangör: Malmö universitet
Besökare: 45