Vilket är ditt bästa forskningsögonblick?
När jag fick vara med på en vetenskaplig expedition med Polarforskningssekretariatet för att provta fåglar på avlägsna öar i norra Stilla havet.

Vad kommer du att berätta om på Forskartorget i egenskap av epidemiolog, forskare och läkare?
Jag kommer att prata om att relationer är jätteviktiga för vår hälsa. Det är inte bara kost och motion som spelar roll. Ditt umgänge med andra kan både påverka hur du mår psykiskt och påverka din fysiska hälsa. I min bok Hälsogåtan tar jag upp sex områden som alla påverkar våra förutsättningar för en långsiktig hälsa varav relationer är ett. Jag utgår från evolutionen, forskningen och vad de som faktiskt lever långa liv med hälsa kan lära oss.

Vad läser du helst – som inte är jobbrelaterat – när du har tid och möjlighet? 
Jag har varit ett stort fan av deckare och spänningsroman men på senare år har det blivit mer klassisk skönlitteratur. Gärna något som rör om i tankarna och berör.

På Forskartorget är Anders Wallensten aktuell i programmet, Relationers betydelse för hälsan

Lördag 24 september, kl:14.50–15.05
Relationers betydelse för hälsan
Arrangör: Bokförlaget Forum

Aktuell bok: Hälsogåtan
Bonnier Fakta

Foto: Gabriel Liljevall