Vad forskar du om?
Min forskning kretsar kring att tolka ljuset som atomer skickar ut, antingen om de befinner sig i stjärnornas atmosfärer eller i mitt laboratorium. Genom att kartlägga och förstå hur atomerna är uppbyggda, eller mer specifikt hur elektronerna rör sig kring kärnan, kan vi använda ljuset från astronomiska objekt för att förstå universum.

Vad handlade ditt program om på Forskartorget?
Jag berättade om atomerna som finns överallt i universum och hur de berättar om sin omgivning genom ljuset de skickar ut. Genom att vi fångar in ljuset med stora teleskop kan vi bestämma temperatur och kemiska sammansättningar i de mest skilda miljöer som stjärnor, planeter och gasmoln där atomen befinner sig. Nyckeln är att dela upp ljuset i dess färger där varje atomslag har sitt fingeravtryck.

Vilket är ditt bästa forskningsögonblick hitintills?
En natt när vi hade fått tid med rymdteleskopet Hubble och detta studerade mitt favoritobjekt i vintergatan, stjärnan Eta Carinae. Känslan är magisk när ett så fantastiskt instrument samlar in precis den data jag ville ha.

Henrik Hartman presenterade programmet, Atomen–vår spion i universum på Forskartorget, Bokmässan 2021. Du hittar det fortfarande på Bokmässan Play (2021).
Programmet arrangerades i samarbete med Malmö universitet.