Intervju med Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien:
Forskartorget – viktig motvikt till kunskapsresistens

–I tider av alternativa fakta och kunskapsresistens är Forskartorget, där god forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt, en otroligt viktig plats och motvikt till så kallade alternativa sanningar, säger Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien.

Det har nu gått några år sedan Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tillträdde sin tjänst som ständig sekreterare för Vitterhetsakademien. Med facit i hand kan hon konstatera att jobbet blivit ungefär som hon tänkt sig, med några undantag.
–Jag blev invald som ledamot i akademien 2010 och satt sedan några år i förvaltningsutskottet innan jag den första januari 2019 axlade rollen som ständig sekreterare. Därför visste jag rätt bra vad jobbet handlade om, åtminstone vad gäller forskningsdelen. Sedan har Vitterhetsakademien även hand om förvaltningen av en rad olika kulturfastigheter, vilket för min del är ett mer outforskat, men samtidigt mycket spännande, område.

Huvudarrangör
Vitterhetsakademien är sedan länge en av Forskartorgets huvudarrangörer, något som Karin Helander menar ligger helt i linje med akademiens uppdrag.
–Syftet med Vitterhetsakademien är att främja och stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I det ingår dels att tillgängliggöra forskningen, dels att vara angelägen om att det görs på ett seriöst, bra och attraktivt sätt. Jag tycker att Forskartorget är en jättebra arena för det ändamålet, en plats där forskning kommuniceras på ett öppet och lättillgängligt sätt som når många.

Obunden akademi

På frågan om vad hon vill att besökarna ska ta med sig för kunskaper om Vitterhetsakademien från Forskartorget svarar hon att det inte är historien i sig som är det mest väsentliga, även om det naturligtvis är en viktig del av Akademiens identitet.
–Man behöver inte veta något om våra traditioner, att vi funnits sedan 1753 och att drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien. Men det är roligt om besökare förknippar oss med spännande forskning kring både kulturarvsfrågor och stora globala samhällsutmaningar. Sedan är det förstås fint om man vet att vi är en vetenskapligt obunden akademi som inte behöver följa direktiv uppifrån utan stödjer den forskning som vi finner angelägen.

Text: Anette Bodinger Larsson