Programarrangörer, se hit! Nu kan du lämna in programförslag till Forskartorget. Mer information hittar du här!

Forskartorget är en arena för populärvetenskap. Här kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vi syns bland annat på Bokmässan i Göteborg – var vill du se oss i framtiden?

Nu är det dags att börja fundera på vad du kan bidra med på Forskartorget i år! Är du intresserad av att anmäla program, hör av dig till oss.

Forskartorget är en arena för populärvetenskap. Här kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vi syns bland annat på Bokmässan i Göteborg – var vill du se oss i framtiden?

Nyheter

2019 är det 50 år sedan de första månlandningarna. Tidigare har Forskartorget gästats av Christer Fuglesang, docent i partikelfysik, KTH, och den första svensken i rymden. Klicka på ”Läs mer” för att höra hans föredrag! (Vilket framfördes till levande tecknande av serietecknaren Arild Midthun.)

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.

Medarrangör

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

PARTNER