Snart är årets program till Forskartorget på Bokmässan 2019 klart! I år kan vi presentera ovanligt många program från många nya arrangörer. Intresserad av att se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Forskartorget är en arena för populärvetenskap. Här kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vi syns bland annat på Bokmässan i Göteborg – var vill du se oss i framtiden?

Snart är årets program till Forskartorget på Bokmässan 2019 klart! I år kan vi presentera ovanligt många program från många nya arrangörer. Intresserad av att se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Forskartorget är en arena för populärvetenskap. Här kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vi syns bland annat på Bokmässan i Göteborg – var vill du se oss i framtiden?

Nyheter

2019 är det 50 år sedan de första månlandningarna. Tidigare har Forskartorget gästats av Christer Fuglesang, docent i partikelfysik, KTH, och den första svensken i rymden. Klicka på ”Läs mer” för att höra hans föredrag! (Vilket framfördes till levande tecknande av serietecknaren Arild Midthun.)

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

PARTNER