Vi ses på Forskartorget
Bokmässan 2021!

2020 deltog Forskartorget med program på Bokmässan Play.
Under en dag, närmare bestämt den 25 september, sände vi ett flertal kunskapsorienterande program tillsammans med våra samarbetspartners från universitet, högskolor, akademier, stiftelser och fonder. Se fullständigt  program  här.

 

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Ett vanligt år medverkar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare deltar i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera.

 


Vi ses på Forskartorget, Bokmässan 2021!

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

I år medverkade Forskartorget med program på Bokmässan Play. Under en dag, närmare bestämt 25 september, sände vi ett kunskapsorienterande program tillsammans med våra samarbetspartners från universitet, högskolor, akademier, stiftelser och fonder. Se fullständigt program  här.

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Ett vanligt år medverkar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare deltar i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera.

 

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Intervju med Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien: Forskartorget – viktig motvikt till kunskapsresistens

 

Intervju med Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien: Forskartorget – viktig motvikt till kunskapsresistens

–I tider av alternativa fakta och kunskapsresistens är Forskartorget, där god forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt, en otroligt viktig plats och motvikt till så kallade alternativa sanningar, säger Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien.

Det har gått snart två år sedan Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tillträdde sin tjänst som ständig sekreterare för Vitterhetsakademien. Med facit i hand kan hon konstatera att jobbet blivit ungefär som hon tänkt sig, med några undantag.
–Jag blev invald som ledamot i akademien 2010 och satt sedan några år i förvaltningsutskottet innan jag den första januari 2019 axlade rollen som ständig sekreterare. Därför visste jag rätt bra vad jobbet handlade om, åtminstone vad gäller forskningsdelen. Sedan har Vitterhetsakademien även hand om förvaltningen av en rad olika kulturfastigheter, vilket för min del är ett mer outforskat, men samtidigt mycket spännande, område.

 

Huvudarrangör
Vitterhetsakademien är sedan länge en av Forskartorgets huvudarrangörer, något som Karin Helander menar ligger helt i linje med akademiens uppdrag.
–Syftet med Vitterhetsakademien är att främja och stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I det ingår dels att tillgängliggöra forskningen, dels att vara angelägen om att det görs på ett seriöst, bra och attraktivt sätt. Jag tycker att Forskartorget är en jättebra arena för det ändamålet, en plats där forskning kommuniceras på ett öppet och lättillgängligt sätt som når många.
I år blir Bokmässan och därmed även Forskartorget en digital variant av originalet. Något som Karin Helander ser som en bra lösning med tanke på den rådande pandemin.
–Det blir ett annat Forskartorg år, i mindre skala och on-line. Det digitala alternativet kan aldrig ersätta en fysisk mässa, det går ju inte riktigt att småprata , mingla och bläddra i böcker, något som för mig är viktiga delar av Bokmässan. Men med tanke på den rådande situationen ser jag den digitala Bokmässan och Forskartorgets webbinarier som utmärkta substitut.

 

Obunden akademi
På frågan om vad hon vill att besökarna ska ta med sig för kunskaper om Vitterhetsakademien från Forskartorget svarar hon att det inte är historien i sig som är det mest väsentliga, även om det naturligtvis är en viktig del av Akademiens identitet.
–Man behöver inte veta något om våra traditioner, att vi funnits sedan 1753 och att drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien. Men det är roligt om besökare förknippar oss med spännande forskning kring både kulturarvsfrågor och stora globala samhällsutmaningar. Sedan är det förstås fint om man vet att vi är en vetenskapligt obunden akademi som inte behöver följa direktiv uppifrån utan stödjer den forskning som vi finner angelägen.
Semestern har Karin Helander tillbringat i Roslagen. Där har hon njutit av sommaren och förberett firandet av akademiens stiftare Lovisa Ulrika som har 300-årsjubileum i år.   

Text: Anette Bodinger Larsson
 

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Partner