Årets program för Forskartorget klart. Bokmässans arena för populärvetenskap. Närmare 50 arrangörer kommer att presentera omkring 90 program på vår scen. Ett stort antal av dessa kommer att handla om språk, Artificiell intelligens (AI), människan, djur, mat på 1700-talet och idag samt och en hel del av dem om rymden. På Forskartorget kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Årets program för Forskartorget klart. Bokmässans arena för populärvetenskap. Närmare 50 arrangörer kommer att presentera omkring 90 program på vår scen. Ett stort antal av dessa kommer att handla om språk, Artificiell intelligens (AI), människan, djur, mat på 1700-talet och idag samt och en hel del av dem om rymden. På Forskartorget kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Årets programarrangörer

1.6 miljonerklubben, Appell Förlag, Bonnierförlagen, Centrum för Nordenstudier – Helsingfors universitet, Centrum för Näringslivshistoria, Chalmers tekniska högskola, Förlaget, Gidlunds förlag, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Historisk tidskrift, Humtank, Högskolan i Skövde, Johannelunds teologiska högskola, Jonsereds herrgård, Jämställdhetsmyndigheten, Kriterium, Kungliga biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Makadam förlag, Malmö universitet, Medelhavsinstituten, Nordic Academic Press, Norstedts, Oslo universitet, Riksbankens Jubileumsfond, Rymdstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Stockholmia – forskning och förlag, Stockholms konstnärliga högskola, Studentlitteratur, Svenska institutet i Rom, Svenska litteratursällskapet i Finland, Sveriges unga akademi, Södertörns högskola, Trossamfundet Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Verbum, Villa San Michele, Volante, Wahlström & Widstrand, Weyler förlag

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

PARTNER