Vad händer på Forskartorget? Här ovan kan du se några bilder från flödet på fjolårets Forskartorg och nedan ta del av ett program som presenterades på Forskartorgets scen. "Att ta vara på friheten". Medverkande: Emma Severinsson, historiker, Lunds universitet.

Ta del av Forskartorget på digitala Bokmässan
Fredag 25 september 2020

I år ses vi digitalt på Forskartorget, Bokmässan,
25 september. Vi kommer att livesända ett innehållsrikt och kunskapsorienterande program under Mässans Bildningshubb och playkanal och så klart här på forskartorget.se
Fullständigt program presenteras 25 augusti!

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Ett vanligt år medverkar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare deltar i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. Under augusti kommer du att kunna del del av vårt digitala program här och på Bokmassan.se

 

 

 

Ta del av Forskartorget på digitala Bokmässan
25 september

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

I år ses vi digitalt på Forskartorget, Bokmässan  25 september. Vi kommer att livesända ett innehållsrikt och kunskapsorienterande program under Mässans Bildningshubb och playkanal och så klart här på forskartorget.se
Fullständigt program presenteras 25 september!

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap.  Ett vanligt år medverkar cirka 50 programarrangörer och 125
forskare deltar i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. Under augusti kommer du att kunna ta del av vårt digitala program här och på Bokmässan.se

25

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Slöt cirkeln med vd-jobb på Riksbankens Jubileumsfond

Slöt cirkeln med vd-jobb på Riksbankens Jubileumsfond

Marika Hedin är VD för Riksbankens Jubileumsfond. En stiftelse med fokus på forskningsfinansiering av humaniora och samhällsvetenskap och som sedan länge är en av grundpelarna i Forskartorgets verksamhet.


Riksbankens Jubileumsfond som bildades 1964 hade från början ganska öppet formulerade stadgar om att finansiera forskning som har svårt att få medel från annat håll. En strävan som genom de gångna åren tagit sig lite olika uttryck. Under de senaste decennierna har inriktningen kommit att betyda finansiering av humaniora och samhällsvetenskap.

– Merparten av vår forskningsfinansiering som ligger på drygt 500 miljoner per år går till öppna projekt där forskarna själva formulerar sin frågeställning. 30 procent av vår finansiering går till mer riktade utlysningar kring teman, berättar Marika Hedin, som sedan mars 2019 innehar vd-posten på stiftelsen.

Därmed kan cirkeln sägas vara sluten. Marika Hedin är nämligen disputerad historiker och fick sin avhandling
finansierad av RJ. Sedan dess har det gått nära 20 år, en lång tid som hon mestadels har ägnat åt arbete i skärningspunkten mellan museer och forskning.

– Jag var med och byggde upp Nobelmuseet i Stockholm, har varit chef för Vasamuseet och nu senast ansvarade jag för Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Under ett par år arbetade jag även med en utredning om whiplashskador som byggde på aktuell forskning.

 
Samverkan

Den breda yrkesbakgrunden kommer väl till pass på nya jobbet där mycket handlar om att informera om och kommunicera kring forskning.

– Det är alltid roligt att ta över ansvaret för något där det mesta fungerar bra. Ett potentiellt utvecklingsområde är samverkan, det vill säga kontakten mellan forskarvärld och samhälle. Här tror jag att vi kan göra en större insats och Forskartorget är en del av den strävan. En fördel med Forskartorget, menar Marika Hedin, är dess position som etablerad plattform för kontakter mellan samhälle och akademi.

– Tanken framgent är att vi ska släppa arrangörsrollen till förmån för en tydligare finansiärsroll vid arrangemang som har en annan huvudman, vilket ju även omfattar Forskartorget.

 

Digital bokmässa

Att Bokmässan blir digital i år ser hon under rådande omständigheter som en bra lösning.

– Jag tror inte att digitala träffar kan ersätta personliga möten, något jag var väldigt tydlig med under min museitid. Där fanns också tankar på en digital revolution och museer on-line. Men jag tror att det fysiska mötet människor emellan är helt oersättligt. Nu när vi inte kan träffas är det jättebra att understryka vad som faktiskt går att göra, det ska bli intressant att se hur Bokmässans digitala seminarier kommer att fungera med sin publik.

Först väntar dock sommaren. Marika Hedin kommer att tillbringa några veckor i Lappland där familjen har en
stuga.

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Partner