Vi ses på Forskartorget
Bokmässan 2021!

 

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Under en mässa deltar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare  i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera.

Forskartorget deltar på Bokmässan, 23–26 september i en alldeles egen studio. Den kommer vi att fylla med lärorika program tillsammans med landets bästa forskare. Du kan antingen besöka oss på Bokmässan eller se våra program via livesändningar.

 


Vi ses på Forskartorget, Bokmässan 2021!

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Under en mässa deltar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare  i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera.

Forskartorget deltar på Bokmässan, 23–26 september i en alldeles egen studio. Den kommer att fyllas med lärorika program tillsammans med de bästa forskarna. Du kan antingen besöka oss på Bokmässan eller se våra program via livesändningar.

 

 

Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Intervju med Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien: Forskartorget – viktig motvikt till kunskapsresistens

 

Intervju med Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien: Forskartorget – viktig motvikt till kunskapsresistens

–I tider av alternativa fakta och kunskapsresistens är Forskartorget, där god forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt, en otroligt viktig plats och motvikt till så kallade alternativa sanningar, säger Karin Helander, ständig sekreterare för Vitterhetsakademien.

Det har nu gått några år sedan Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tillträdde sin tjänst som ständig sekreterare för Vitterhetsakademien. Med facit i hand kan hon konstatera att jobbet blivit ungefär som hon tänkt sig, med några undantag.
–Jag blev invald som ledamot i akademien 2010 och satt sedan några år i förvaltningsutskottet innan jag den första januari 2019 axlade rollen som ständig sekreterare. Därför visste jag rätt bra vad jobbet handlade om, åtminstone vad gäller forskningsdelen. Sedan har Vitterhetsakademien även hand om förvaltningen av en rad olika kulturfastigheter, vilket för min del är ett mer outforskat, men samtidigt mycket spännande, område.

Huvudarrangör
Vitterhetsakademien är sedan länge en av Forskartorgets huvudarrangörer, något som Karin Helander menar ligger helt i linje med akademiens uppdrag.
–Syftet med Vitterhetsakademien är att främja och stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I det ingår dels att tillgängliggöra forskningen, dels att vara angelägen om att det görs på ett seriöst, bra och attraktivt sätt. Jag tycker att Forskartorget är en jättebra arena för det ändamålet, en plats där forskning kommuniceras på ett öppet och lättillgängligt sätt som når många.

Obunden akademi

På frågan om vad hon vill att besökarna ska ta med sig för kunskaper om Vitterhetsakademien från Forskartorget svarar hon att det inte är historien i sig som är det mest väsentliga, även om det naturligtvis är en viktig del av Akademiens identitet.
–Man behöver inte veta något om våra traditioner, att vi funnits sedan 1753 och att drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien. Men det är roligt om besökare förknippar oss med spännande forskning kring både kulturarvsfrågor och stora globala samhällsutmaningar. Sedan är det förstås fint om man vet att vi är en vetenskapligt obunden akademi som inte behöver följa direktiv uppifrån utan stödjer den forskning som vi finner angelägen.

Text: Anette Bodinger Larsson
 

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Partner