Programmet för Bokmässans största arena för populärvetenskap är klart! På Forskartorgets scen kommer 125 forskare och 50 arrangörer att presentera omkring 90 program. Kom och lär dig mer om språk, tro och tvivel, artificiell intelligens (AI), osteoporos, bostäder, prostitution, djur, skateboarding, mat på 1700-talet och idag, demokrati, Stockholms blodbad, mikrochippingfenomenet och mycket mer.

I år är det 50 år sedan den första månlandningen. Forskartorget vill tillsammans med Rymdstyrelsen hylla detta jubileumsår med program som speglar rymdtemat. När du besöker torget kan du också ta del av utställningsbilder om rymdforskning och rymdinnovation.

Forskartorget har en ny medarrangör, Kungliga biblioteket, KB, som vi hälsar välkommen.

På Forskartorget kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Välkommen till Bokmässans största arena för populärvetenskap! Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

Programmet för Bokmässans största arena för populärvetenskap är klart! På Forskartorgets scen kommer 125 forskare och 50 arrangörer att presentera omkring 90 program. Kom och lär dig mer om språk, tro och tvivel, artificiell intelligens (AI), osteoporos, bostäder, prostitution, djur, skateboarding, mat på 1700-talet och idag, demokrati, Stockholms blodbad, mikrochippingfenomenet och mycket mer.

I år är det 50 år sedan den första månlandningen. Forskartorget vill tillsammans med Rymdstyrelsen hylla detta jubileumsår med program som speglar rymdtemat. När du besöker torget kan du också ta del av utställningsbilder om rymdforskning och rymdinnovation.

Forskartorget har en ny medarrangör, Kungliga biblioteket, KB, som vi hälsar välkommen.

På Forskartorget kan du lyssna på forskare, ta del av vetenskaplig litteratur och själv delta i samtalen. Välkommen till Bokmässans största arena för populärvetenskap! Vill du se tidigare program? Se dem på vår YouTube-kanal

PROGAMARRANGÖRER

PROGRAMARRANGÖRER

1.6 miljonerklubben, Appell Förlag, Bonnierförlagen, Centrum för Nordenstudier – Helsingfors universitet, Centrum för Näringslivshistoria, Chalmers tekniska högskola, Förlaget, Gidlunds förlag, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Historisk tidskrift, Humtank, Högskolan i Skövde, Johannelunds teologiska högskola, Jämställdhetsmyndigheten, Kriterium, Kungliga biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Makadam förlag, Malmö universitet, Medelhavsinstituten, Nordic Academic Press, Norstedts, Oslo universitet, Riksbankens Jubileumsfond, Rymdstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Stockholmia – forskning och förlag, Stockholms konstnärliga högskola, Studentlitteratur, Svenska institutet i Rom, Svenska litteratursällskapet i Finland, Sveriges unga akademi, Södertörns högskola, Trossamfundet Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Verbum, Villa San Michele, Volante, Wahlström & Widstrand, Weyler förlag

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Partner