Forskartorget är en scen för populärvetenskap. Vi har i många år haft Bokmässan i Göteborg som huvudarena. Var vill du se oss i framtiden?

Forskartorget är en scen för populärvetenskap. Vi har i många år haft Bokmässan i Göteborg som huvudarena. Var vill du se oss i framtiden?

Nyheter

Du vet väl om att du kan se våra föreläsningar  på vår YouTube-kanal? Lyssna på Sören Holmberg som berättade om om demokratins framtid på Forskartorget under Bokmässan 2018!

EXEMPEL PÅ FORSKARTORGETS PROGRAM

EXEMPEL PÅ MEDVERKANDE PÅ
FORSKARTORGET

Nils-Eric Sahlin

Professor i medicinsk etik vid Lunds universitet

Jonna Bornemark​

Docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola​

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.

Medarrangör

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

PARTNER