BÖCKER PÅ FORSKARTORGET

Ofta finns det en bok eller skrift knuten till våra program på Forskartorget. Här presenteras böcker dag för dag som finns med  i programmet 2023 på Forskartorget. Vill du få mer information om hur du kan beställa eller köpa någon av böckerna, kontakta gärna förlaget direkt eller oss på Forskartorget, info@forskartorget.se

NYA VÄGAR TILL LIKVÄRDIG SKOLA
Aktuell bok:
Nya vägar till en likvärdig skola: Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi i stället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan
Liber

Aktuell bok:
Pojkar i skolan: Vad lärare och andra vuxna bör veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan
Liber

NYA RÖN OM BARN, UNGA OCH MEDIER
Aktuell skrift:
Ungar & medier, Statens medieråd
Statens medieråd

DESIGN AV AI-DRIVNA TJÄNSTER
Aktuell bok:
Design av AI-drivna tjänster
Studentlitteratur (2021)

SPRÅKVETARE PRATAR SVENSK OCH FINSK HISTORIA
Aktuell bok: Finlands svenska historia
Natur & Kultur och Svenska Litteratursällskapet

HISTORISK FÖRSTÅELSE
Aktuell bok: Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan
www.skolfi.se

DIKT I BRUNT – LOCKANDE OCH FARLIG?
Aktuell bok:
Dikt i brunt – nationalism och nazism i parnassens marginal
Carlsson Bokförlag

GÖTEBORG I KOMMUNAL REKLAMFILM
Aktuell bok:
Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015
Mediehistoriskt arkiv

DEN PINSAMMA AVUNDSJUKAN
Aktuell bok:
Avund: Den kallaste av dödssynder (del av Dödssynderna i vår tid)
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/rj-2023-dodssynderna-i-var-tid-hafte-1-7/

GÖMMA SKRÄPET UNDER MATTAN
Lättja: Det avslöjande avfallet (del av Dödssynderna i vår tid)
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/rj-2023-dodssynderna-i-var-tid-hafte-1-7/

SKAM, ÅTRÅ OCH MORAL
Kättja: Från otukt till dejtingapp (del av Dödssynderna i vår tid)
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/rj-2023-dodssynderna-i-var-tid-hafte-1-7/

HYBRIS PÅ MUSEET
Högmod: Sverige, kolonialismen och museerna (del av Dödssynderna i vår tid)
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/rj-2023-dodssynderna-i-var-tid-hafte-1-7/

VAD GJORDE HUMANISTERNA I FOLKHEMMET?
Aktuell bok:
Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden
Makadam
https://www.makadambok.se/produkt/humaniora-i-valfardssamhallet-kunskapshistorier-om-efterkrigstiden/

KERSTIN HESSELGREN, HÄLSO- OCH RIKSDAGSPIONJÄR
Aktuell bok:
Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär
Förlaget Näringslivshistoria (2023)

BILDNING I NÄRINGSLIVET
Aktuell bok och skrift:
Bildning i näringslivet? Kristensson Uggla, B. (2023
Svenska Folkskolans vänner: I: SFV-kalendern. Årsbok. Årgång 136, 2022, s. 58-69 12 s.

FRED TILL VARJE PRIS?
Aktuell skrift:
Fred till varje pris?

SVENSKJUDISK KVINNOHISTORIA
Aktuell bok:
Religion och samhällsförändring : aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning
Liber

HISTORIEN OM BRÄCKE
Aktuell bok:
Viljan att se, kraften att förändra – Bräcke diakoni under 100 år
Förlaget Näringslivshistoria (2023)

EN LOCKTON I ÖDEMARKEN
Aktuell bok:
En lockton i ödemarken
Norstedts

HARRY MARTINSONS FÖRFATTARLIV
Aktuell bok:
Min egen elds kurir
Albert Bonniers Förlag

TILLÅT MIG TVIVLA
Aktuell bok:
Tillåt mig tvivla
Natur & Kultur

ÄREKRÄNKANDE GRAVDIKTER FRÅN 1700-TALET
Aktuell bok:
Om de döda allt annat än gott
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/kommer-snart-om-de-doda-allt-annat-an-gott-arekrankande-burleska-och-infamhumoristiska-inslag-i-svensk-gravdiktning-under-1600-och-1700-talen/

EN STRIDBAR PROFESSOR I EN FÖRÄNDERLIG TID
Aktuell bok:
Geo Widengren – stridbar professor i en föränderlig tid
Bokförlaget Langenskiöld

DEN MEDICINSKA SPÄRREN 1945
Aktuell bok:
Den medicinska spärren. Biopolitiskt gränsarbete i skuggan av Förintelsen
Makadam förlag

STAGNELIUS: HÅGKOMST OCH HEMLÄNGTAN
Aktuell bok:
Näktergalen. Erik Johan Stagnelius
Ellerströms förlag (2023)

OLOF SÖDERBERG; INDUSTRIMAN OCH SAMHÄLLSBYGGARE
Aktuell bok:
Olof Söderberg – Handelsledare, industriman, samhällsbyggare
Förlaget Näringslivshistoria

ÄCKEL: FRÅN ÖVERLEVNAD TILL POLARISERING
Aktuell bok:
Äckel: smitta, synd, samhälle
Ordfront förlag

KAN MAN LITA PÅ EXPERTERNA?
Aktuell bok:
Expertparadoxen
Bonnier Fakta

MODERN SVENSK TRÄDGÅRDSHISTORIA
Aktuell bok:
Svensk trädgårdshistoria: 1800- och 1900-tal
KVHAA

ÄCKEL: SMITTA; SYND, SAMHÄLLE
Aktuell bok:
Äckel: smitta, synd, samhälle
Ordfront förlag

LIVSGÅTAN
Aktuell bok:
Livsgåtan
Bonnier Fakta

KUNGAR, RIKSDAG OCH POLITISK KULTUR 1523–2023
Aktuell bok:
Riksdagen i tid och rum. Historien, husen och arbetsplatsen
Sveriges riksdag

NÄR VÄRLDEN VAKNAR: KÄNSLORNAS FILOSOFI
Aktuell bok:
Världen vaknar: känslornas plats i människans liv
Gidlunds förlag (2023)

SVINHUVUDEN OCH SNÖMOS – OM HISTORISKA RECEPT
Aktuell bok:
Historiska recept
Svenska litteratursällskapet och Appell Förlag

GÖTEBORGSKOLORISMEN I NYTT LJUS
Aktuell bok:
Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus
Appell Förlag

MED PENNAN I HAND: DIPLOMATSKRIVANDETS POETIK
Aktuell bok:
Med pennan i hand trehundra år av diplomaters berättelser
KVHAA

FÖRUNDRAN – OM VETENSKAPENS SMÅ NJUTNINGAR
Aktuell bok:
Förundran
Fri Tanke

LANDET UTANFÖR SVERIGE OCH KRIGET
Aktuell bok:
Landet utanför Sverige
Norstedts

DEN AVANTGARDISTISKA KONSTSALONGEN SAMLAREN
Aktuell bok:
Utan konst kan jag inte leva
Appell Förlag

NY FORSKNING OM TURKIET OCH SVERIGE
Aktuell böcker:
Gertrud Olsson, Den lilla skalan i den stora
Appell Förlag, 2022
Jonas Otterbeck, Religion and Migration
Springer, 2023
Simon Sorgenfrei, De kommer att vara annorlunda svenskar–Berättelsen om Sveriges första muslimer
Norstedts, 2022
Frederick Whitling, Palais de Suède. From Ottoman Constantinople to Modern Istanbul. Swedish Research Institute in Istanbul Transactions 25
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, 2023

SARGADE SJÄLAR
Aktuell bok:
Sargade själar
Svenska litteratursällskapet och Appell Förlag

KVINNA VID HAVET: MINNEN AV KRIG OCH SJÖFART
Aktuell bok:
Kvinna vid havet: Sjöfart, krigsoffer och maritim minneskultur i Göteborg sommaren 1933
Forum Navale

LUNDS DOMKYRKA FIRAR 900-ÅRSJUBILEUM
Aktuell böcker:
Lunds domkyrka: Nya tiden. Byggnaden och arkitekterna
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/lunds-domkyrka-nya-tiden-byggnaden-och-arkitekterna/

Lunds domkyrka: Nya tiden. Katedralen i samhället
Makadam förlag
https://www.makadambok.se/produkt/lunds-domkyrka-nya-tiden-katedralen-i-samhallet/

BORTOM INCELS: MANLIG SEXLÖSHET SYNAD
Aktuell bok:
Man går sin egen väg
Natur & Kultur

MUSIKARV, PROPAGANDA OCH SPIONERI
Aktuell bok:
The Cold War through the Lens of Music Making in the GDR
Universus

UTAN SAMVETE?
Aktuell bok:
Utan samvete?
Norstedts

VISDOM – FÖR MÄNNISKOR I EN FÖRÄNDERLIG TID
Aktuell bok:
Visdom – för människor i en föränderlig tid
Polaris fakta

EN HOCKEYINDIANS UPPKOMST OCH FALL
Aktuell bok:
Tobias Hübinette & Peter Wikström, Sveriges rasifiering
Kriterium

BAKOM OCH BORTOM JÄRNRIDÅN
Aktuell bok:
Bakom och bortom järnridån – De sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina
Appell förlag

LEGOFOLK: FRÅN TRÄLAR TILL TJÄNSTEFOLK
Aktuella böcker:
Från trälar till tjänstefolk : Legofolk i Sverige 1250-1600
Nordic Academic Press

KULTURKUNGEN GUSTAF VI ADOLF
Aktuell bok:
Kulturkungen – Gustaf VI Adolf från A till Ö
Appell Förlag

VI ÄR INTE IDIOTER
Aktuell bok:
Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati
Korpens förlag