AKTUELLA BÖCKER PÅ FORSKARTORGET 2021

Ofta finns en bok eller skrift knuten till våra program på Forskartorget. Nedan presenterar vi böcker som presenteras i årets program. Snart kan du också läsa om hur du kan beställa eller köpa dem på årets bokmässa. Frågor, vänligen kontakta: info@forskartorget.se

TORSDAGENS BÖCKER – 23 SEPTEMBER


09.40–09.55

Om Topelius busfrön och fria flickor
Aktuella böcker:
Läsning för barn
Zacharias Topelius, redaktörer: Hanna Kurtén, Ulrika Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021

Zackarias Topelius
Sagor i urval
Utgiven av Hanna Kurtén
Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2020

10.45–11.00
Filosof, karriärist och medmänniska
Aktuell bok:
Skriv så ofta du kan: brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958, Georg Henrik von Wright, Eino Kaila, Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, november 2020

11.10–11.40
Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan?
Aktuell skrift:
Humtank, Rapport nr 6, juni 2021
Humaniora i skolan. De humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år. Peter Degerman, katherina Dodou, Karin Holmqvist-Sten, Lina Samuelsson

11.50–12.20
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Aktuell bok:
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Kristofer Hansson, Cecilia Leander, Henrik Loodin, m.fl.
Fri Tanke Förlag, 2021

12.35–13.05
Begripa världen genom orden
Aktuell bok:
Orden och verkligheten
Niclas Burenhult
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, augusti 2021

13.15–13.45
Om språken och människans ursprung
Aktuell bok:
I begynnelsen var ordet. Om språken och människans ursprung
Jenny Larsson
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, april 2021

14.10–14.25
Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero
Aktuell skrift:
Rapport: Lärares ledarskap i klassrummet för att främja studiero. En metaöverskrift
Skolforskningsinstitutet, 2021

14.35–15.05
Läs människan – litteratur för läkarstudenter
Aktuell bok:
Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora
Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck
Makadam förlag, 2021

15.15–15.30
Författarnas Paris – Från Balzac till Modiano
Aktuell bok:
Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano
Lena Kåreland
Appell Förlag, september 2021

15.40–16.10
Den ensamma människans tidsålder
Aktuell skrift:
Tidens tecken, nr: 6
Mikael Kurkiala, m.fl.
Artos & Norma bokförlag, 2021

16.20–16.35
Det Kalla Kriget och kvinnors rättigheter
Aktuell bok:
The Women’s International Democratic Federation, the Global South and the Cold War, Routledge Yulia Gradskova

Routledge, December 2020

FREDAGENS BÖCKER – 24 SEPTEMBER

09.40–09.55
Arbetarpoeten Stig Sjödin
Aktuell bok:
Kampdiktare i folkhemmet
Magnus Nilsson
Verbal förlag, maj 2021

11.10–11.40
Sveriges första lantmätare
Aktuell bok:
Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680
Clas Tollin
Kungl. Vitterhetsakademien, juni 2021

12.30–12.45
Utbildning och inkludering i migrationens tid
Aktuell bok:
Utbildning i migrationens tid
Magnus Dahlstedt , Andreas Fejes
Studentlitteratur, 2021

13.35–14.05
Zlatan – läslockaren för killar som inte läser böcker
Aktuell bok:
Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna
Cristine Sarrimo
Makadam förlag, 2021

14.15–14.30
Kvinnliga representationen i politiken
Aktuell bok:
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin
Ulrika Holgersson, Lena Wängneryd
Makadam förlag, 2018

14.40–14.55
Från Strindberg till Storytel i läsarens spår
Aktuell bok:
Från Strindberg till Storytel
Julia Pennlert och Lars Ilshammar
Daidalos, 2021

15.05–15.35
Hälsingegårdarnas hemligheter avslöjade
Aktuell bok:
Hälsinglands inredningskultur
Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld, Johan Knutsson
Makadam förlag, juli 2021

16.10–16.40
Immanuel Nobel & Söner
Aktuell bok:
Immanuel Nobel & Söner
Bengt Jangfeldt
Albert Bonniers Förlag, september 2020

16.50–17.05
Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör
Aktuell bok:
Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör
Anders Johnson
Förlaget Näringslivshistoria, april 2021

17.15–17.45
Historien om ett brott mot mänskligheten
Aktuell bok:
Folkmord. Historien om ett brott mot mänskligheten
Klas-Göran Karlsson
Historiska Media, maj 2021

LÖRDAGENS BÖCKER – 25 SEPTEMBER

 

09.40–09.55
En kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia
Aktuell skrift:
Historisk tidskrift 2021:3
Svenska Historiska Föreningen, 2021

10.05–10.20
På andra sidan dikten. Verklighetens Ulla Winblad
Aktuell bok:
Ulla Winblad. Liv och legend
Rebecka Lennartsson
Stockholmia förlag, februari 2021

11.10–11.25
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Aktuell bok:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Tova Bennet
Nordstedts Juridik, oktober 2020

11.35–11.50
Människan och fröer – ett ömsesidigt beroende
Aktuell bok:
Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G Karlsson, Annika Rabo, m. fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

12.00–12.15
Sexualitet och migration
Aktuell bok:
Sexualitet och migration i välfärdsarbete
Pernilla Ouis
Studentlitteratur, januari 2021

12.25–12.55
I trädgårdens spår
Aktuell bok:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

13.05–13.35
Vårt gröna kulturarv
Aktuella böcker:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Författare:
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G Karlsson, Annika Rabo, m. fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

13.45–14.00
Häxor och fake news
Häxmodern
Marko Lamberg
Natur & Kultur och Svenska litteratursällskapet i Finland, januari 2021

14.10–14.25
Leda till självständighet? Handledaruppdraget
Aktuell bok:
Handledning i praktiken – om studenters självständighet och akademiska litteracitet
Jenny Magnusson, Maria Zackariasson
Studentlitteratur, januari 2021

14.35–14.50
Du är vad du läser
Aktuell bok: Läsa tankar – Essäer om geniala böcker och osannolika liv
Tatjana Brandt
Förlaget, 2021

15.00–15.30
Vilka nya utmaningar har pandemin haft för att förmedla forskningsresultat?
Aktuell bok:
Pandemier!: Från Spanska sjukan till covid-19
Amina Manzoor
Fri Tanke Förlag

15.45–16.00
Att göra stad
Aktuell bok:
Att göra stad i Stockholms urbana periferi
Apostolis Papakostas, Malin Gawell
Stockholmia förlag, februari 2021

16.15–16.45
Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol – naturen, kärleken och den svenska visskatten
Aktuell skrift:
Svenska Akademiens klassikerserie

SÖNDAGENS BÖCKER – 26 SEPTEMBER

 

09.15–09.30
Serier och forskning
Blogg: https://comicsresearchlab.mau.se/home/

9.40-9.55
Att ha råd med hyran – ett gammalt problem!
Aktuell bok:
Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt. Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson
Nordic Academic Press, juni 2021

10.05–10.35
Släktforskare löste dubbelmordet i Linköping
Aktuella böcker:
Genombrottet: Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping, Norstedts
Anna Bodin, Peter Sjölund
Norstedts, juni 2021
ISBN: 9789113113999 

Handbok i rättspsykologi
Pär Anders Granhag, Leif Strömwall, Karl Ask, Sara Landström
Liber, januari 2021
ISBN: 9789147113064

10.45–11.00
Allmän rösträtt? Om rösträttshinder efter 1921
Aktuell bok:
Allmän rösträtt?Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921
Annika Berg, Martin Ericsson
Makadam förlag, 2021

11.10–11.40
De anonyma. Ett dokumentärt minnesprojekt
Aktuell bok:
De anonyma, om en by vid avgrunden
Bengt Bok
Carlsson bokförlag, januari 2019

11.50–12.20
Ojämlika arbetsplatser – svensk vardag idag!
Aktuell bok:
Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergard, Lena Sohl
Nordic Academic Press, augusti 2021

13.35–13.50
Centauring – curatera dressyrens koreografi
Aktuell bok:
Centauring – The Book
Marie Fahlin
MBM Förlag, mars 2021

14.25–14.40
Möt världens märkligaste djur
Aktuell bok:
Äventyrlig evolution
Hanna Nyborg Støstad
Sekwa förlag, april 2020

14.50–15.20
Funkisrörelsen i nyliberala tider
Aktuell bok:
Gå eller rulla – alla vill knulla
Mikael Mery Kalsson
Arkiv förlag, 2020