AKTUELLA BÖCKER PÅ FORSKARTORGET 2021

Ofta finns en bok eller skrift knuten till våra program på Forskartorget. Nedan presenterar vi de böcker som presenterades i fjolårets program.Vill du få mer information om hur du kan beställa eller köpa någon av böckerna. Kontakta gärna förlaget direkt eller oss på Forskartorget, info@forskartorget.se

Om Topelius busfrön och fria flickor
Aktuella böcker:
Läsning för barn
Zacharias Topelius, redaktörer: Hanna Kurtén, Ulrika Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021

Zackarias Topelius
Sagor i urval
Utgiven av Hanna Kurtén
Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2020

Filosof, karriärist och medmänniska
Aktuell bok:
Skriv så ofta du kan: brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958, Georg Henrik von Wright, Eino Kaila, Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, november 2020

Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan?
Aktuell skrift:
Humtank, Rapport nr 6, juni 2021
Humaniora i skolan. De humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år. Peter Degerman, katherina Dodou, Karin Holmqvist-Sten, Lina Samuelsson

Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Aktuell bok:
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Kristofer Hansson, Cecilia Leander, Henrik Loodin, m.fl.
Fri Tanke Förlag, 2021

Begripa världen genom orden
Aktuell bok:
Orden och verkligheten
Niclas Burenhult
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, augusti 2021

Om språken och människans ursprung
Aktuell bok:
I begynnelsen var ordet. Om språken och människans ursprung
Jenny Larsson
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, april 2021

Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero
Aktuell skrift:
Rapport: Lärares ledarskap i klassrummet för att främja studiero. En metaöverskrift
Skolforskningsinstitutet, 2021

Läs människan – litteratur för läkarstudenter
Aktuell bok:
Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora
Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck
Makadam förlag, 2021

Författarnas Paris – Från Balzac till Modiano
Aktuell bok:
Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano
Lena Kåreland
Appell Förlag, september 2021

Den ensamma människans tidsålder
Aktuell skrift:
Tidens tecken, nr: 6
Mikael Kurkiala, m.fl.
Artos & Norma bokförlag, 2021

Det Kalla Kriget och kvinnors rättigheter
Aktuell bok:
The Women’s International Democratic Federation, the Global South and the Cold War, Routledge Yulia Gradskova

Routledge, December 2020

Arbetarpoeten Stig Sjödin
Aktuell bok:
Kampdiktare i folkhemmet
Magnus Nilsson
Verbal förlag, maj 2021

Sveriges första lantmätare
Aktuell bok:
Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680
Clas Tollin
Kungl. Vitterhetsakademien, juni 2021

Utbildning och inkludering i migrationens tid
Aktuell bok:
Utbildning i migrationens tid
Magnus Dahlstedt , Andreas Fejes
Studentlitteratur, 2021

Zlatan – läslockaren för killar som inte läser böcker
Aktuell bok:
Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna
Cristine Sarrimo
Makadam förlag, 2021

Kvinnliga representationen i politiken
Aktuell bok:
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin
Ulrika Holgersson, Lena Wängneryd
Makadam förlag, 2018

Från Strindberg till Storytel i läsarens spår
Aktuell bok:
Från Strindberg till Storytel
Julia Pennlert och Lars Ilshammar
Daidalos, 2021

Hälsingegårdarnas hemligheter avslöjade
Aktuell bok:
Hälsinglands inredningskultur
Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld, Johan Knutsson
Makadam förlag, juli 2021

Immanuel Nobel & Söner
Aktuell bok:
Immanuel Nobel & Söner
Bengt Jangfeldt
Albert Bonniers Förlag, september 2020

Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör
Aktuell bok:
Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör
Anders Johnson
Förlaget Näringslivshistoria, april 2021

Historien om ett brott mot mänskligheten
Aktuell bok:
Folkmord. Historien om ett brott mot mänskligheten
Klas-Göran Karlsson
Historiska Media, maj 2021

En kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia
Aktuell skrift:
Historisk tidskrift 2021:3
Svenska Historiska Föreningen, 2021

På andra sidan dikten. Verklighetens Ulla Winblad
Aktuell bok:
Ulla Winblad. Liv och legend
Rebecka Lennartsson
Stockholmia förlag, februari 2021

Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Aktuell bok:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Tova Bennet
Nordstedts Juridik, oktober 2020

Människan och fröer – ett ömsesidigt beroende
Aktuell bok:
Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G Karlsson, Annika Rabo, m. fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

Sexualitet och migration
Aktuell bok:
Sexualitet och migration i välfärdsarbete
Pernilla Ouis
Studentlitteratur, januari 2021

I trädgårdens spår
Aktuell bok:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

Vårt gröna kulturarv
Aktuella böcker:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Författare:
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G Karlsson, Annika Rabo, m. fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

Häxor och fake news
Häxmodern
Marko Lamberg
Natur & Kultur och Svenska litteratursällskapet i Finland, januari 2021

Leda till självständighet? Handledaruppdraget
Aktuell bok:
Handledning i praktiken – om studenters självständighet och akademiska litteracitet
Jenny Magnusson, Maria Zackariasson
Studentlitteratur, januari 2021

Du är vad du läser
Aktuell bok: Läsa tankar – Essäer om geniala böcker och osannolika liv
Tatjana Brandt
Förlaget, 2021

Vilka nya utmaningar har pandemin haft för att förmedla forskningsresultat?
Aktuell bok:
Pandemier!: Från Spanska sjukan till covid-19
Amina Manzoor
Fri Tanke Förlag

Att göra stad
Aktuell bok:
Att göra stad i Stockholms urbana periferi
Apostolis Papakostas, Malin Gawell
Stockholmia förlag, februari 2021

Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol – naturen, kärleken och den svenska visskatten
Aktuell skrift:
Svenska Akademiens klassikerserie

Serier och forskning
Blogg: https://comicsresearchlab.mau.se/home/

Att ha råd med hyran – ett gammalt problem!
Aktuell bok:
Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt. Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson
Nordic Academic Press, juni 2021

Släktforskare löste dubbelmordet i Linköping
Aktuella böcker:
Genombrottet: Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping, Norstedts
Anna Bodin, Peter Sjölund
Norstedts, juni 2021
ISBN: 9789113113999 

Handbok i rättspsykologi
Pär Anders Granhag, Leif Strömwall, Karl Ask, Sara Landström
Liber, januari 2021
ISBN: 9789147113064

Allmän rösträtt? Om rösträttshinder efter 1921
Aktuell bok:
Allmän rösträtt?Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921
Annika Berg, Martin Ericsson
Makadam förlag, 2021

De anonyma. Ett dokumentärt minnesprojekt
Aktuell bok:
De anonyma, om en by vid avgrunden
Bengt Bok
Carlsson bokförlag, januari 2019

Ojämlika arbetsplatser – svensk vardag idag!
Aktuell bok:
Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergard, Lena Sohl
Nordic Academic Press, augusti 2021

Centauring – curatera dressyrens koreografi
Aktuell bok:
Centauring – The Book
Marie Fahlin
MBM Förlag, mars 2021

Möt världens märkligaste djur
Aktuell bok:
Äventyrlig evolution
Hanna Nyborg Støstad
Sekwa förlag, april 2020

Funkisrörelsen i nyliberala tider
Aktuell bok:
Gå eller rulla – alla vill knulla
Mikael Mery Kalsson
Arkiv förlag, 2020