LITE SIFFROR OM FORSKARTORGET

Antal år vi funnits

Program under åren

Forskare på scen

Besökare under åren

Kommande program 2023

Karin Grundström, professor i arkitektur, Malmö universitet

Vikten av våra gemensamma rum
Allmänning och stråk är ord med medeltida anor och används än idag. Gensamma rum bidrar till känslan: ”här hör jag hemma, här är min plats”. Men vem har rätt att använda dessa rum? Vilka historiska spår finns kvar i landskapet och hur sker planeringen av gemensamma platser och stråk idag? Arrangeras i samarbete med Malmö universitet.

Ville Kivimäki, docent i historia, Tammerfors universitet

Sargade själar
I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserade, skambelagda och ofta rentav förnekade. Krigstrauman har plågat generationer av finländare och konsekvenserna av dem har länge varit outforskade. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik so är synnerligen aktuell idag. Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Patrik Lindenfors, fil. dr i zoologi, Institutet för framtidsstudier

Äckel: smitta, synd, samhälle
Äckel är en emotion som spelat en avgörande roll både för människans överlevnad och för att forma våra samhällen. I sin bok undersöker evolutionsforskaren Patrik Lindenfors gränslandet mellan vår känslomässiga intuition och vår moral, och hur emotion har kunnat forma allt från marknader till religioner och vår tids politiska debatt. Arrangeras i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

Utan samvete?
Samvetet har en fantastisk kraft. Det kan få oss att anklaga och strida mot oss själva – och det ser oss när ingen annan gör det. Men samvetet är inget vi hyllar idag. Det gäller att vara tvärsäker, enhetlig och övertygad, inte ha ”second thoughts”. Samvetet verkar på många sätt hopplöst förlegat. Så hur mår det idag? Har det förlorat sin kraft? Arrangeras i samarbete med Norstedts.

 


Kom och träffa oss på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, 28 september–1 oktober  och ta del av ett digert program. Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap kommer det att finnas mycket för dig att göra på Forskartorget. Förutom att lyssna och ta del av intressanta program kan du besöka vår utställningsdel med Forskarkiosken där det bland annat finns böcker att bläddra i, beställa, eller köpa på plats.  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Centrum för Näringslivshistoria kommer att finnas representerade på plats hos oss i år i utställningen och visa på sin verksamhet och utgivning.

Under fliken, PROGRAM, kan du i juni läsa mer om programmen som kommer att presenteras i höst. Fram till dess går det bra att ta del av fjolårets program under samma flik.

Välkommen att kontakta oss på Forskartorget om du eller din organisation är intresserad av att veta mer om oss och om du vill delta i programmet ett annat år.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Partner