Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap.  På torget kan du ta del av den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. Under en ordinarie mässa deltar cirka 125 forskare, 50 programarrangörer och närmare 100 program presenteras.

Forskartorget kommer att delta och finnas på plats på Bokmässan, 22 – 25 september 2022 med scen, salong och bokutställning.

Du hittar oss i den lugna oasen i B-hallen. Vi kommer också att fortsätta sända våra program digitalt. Både under och efter mässan.

Bokmässan har i år tre teman; Sydafrika, Klimatkrisen och Crimetime. På Forskartorget fortsätter vi att presentera ett tvärvetenskapligt program, vilket innebär att vi välkomnar programförslag från alla tänkbara ämnesområden.

Du som vill delta på Forskartorget är välkommen att redan nu höra av dig till oss! Mejla då gärna på: info@forskartorget.se

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Några av våra program 2021

Evelina Stenbeck, m.fl
Läs människan – litteratur för läkarstudenter

Att läsa litteratur för att träna sig som läkare – hur fungerar det? I boken Litteratur och läkekonst delar författarna med sig av erfarenheter från sitt arbete på läkarutbildningen i Lund, där litteratur, berättande och skrivande står på schemat. I centrum står hela tiden texternas förmåga att inspirera till samtal och erfarenhetsutbyte. I programmet på Forskartorget medverkar, Evelina Stenbeck, lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande, Umeå universitet, Katarina Bernhardsson, docent i litteraturvetenskap, lektor i medicinsk humaniora och Immi Lundin, fil. dr i litteraturvetenskap och frilansskribent, båda Lunds universitet

Programmet arrangeras i samarbete med Lunds universitet.
Blev du intresserad och vill läsa mer så har programmet tagit avstamp från denna bok: 
Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora
Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck
Makadam förlag, 2021

Clas Tollin
Sveriges första lantmätare

1628 sjösattes en systematisk kartering av det dåvarande Sverige på uppdrag av Gustav II Adolf. En kår av statliga lantmätare utbildades och arbetet med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Arbetet resulterade i cirka tolvtusen kartor som finns bevarade från stormaktstidens Sverige. I programmet berättar docent Clas Tollin utifrån sin bok, bland annat om detta hisnande arbete och om var kartorna finns tillgängliga idag.

Programmet arrangeras i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien.
Mer finns att läsa i boken:
 Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680
 Clas Tollin, Kungl. Vitterhetsakademien, juni 2021

Mats Malm, m.fl.
Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol – naturen, kärleken och den svenska visskatten

Gullviva, mandelblom, kattfot & blå viol. På våra läppar finns den litterära visan med lyriska skildringar av såväl naturen som kärleken. Hur står sig visan mot lyriken? Vilka är det sjungna ordets företräden? Vad gör visan med vår bild av naturen och kärleken?
Medverkande: Mats Malm, ständige sekreterare Svenska Akademien och professor i litteraturvetenskap, Ellen Mattsson, författare och akademiledamot, Martin Bagge, trubadur & författare och Marita Rhedin, docent i musikvetenskap, sångerska. Samtalsledare: David Anthin fil. dr i litteraturvetenskap.

Programmet arrangeras i samarbete med Svenska Akademien, Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Folkuniversitetet och Litteraturbanken

Aktuell skrift:
 Svenska Akademiens klassikerserie

Hanna Nyborg Støstad
Möt världens märkligaste djur

I detta program tar biologen Hanna Nyborg Støstad med oss på en resa till världens märkligaste djur – fiskar som klättrar i vattenfall och fladdermöss som ger blod. Med ny forskning som grund visar hon hur evolutionen har påverkat djurlivet, och ger en inblick i hur djuren anpassar sig till en värld i förändring. Hanna Nyborg Støstad är fil dr i evolutionär biologi from the Naturhistoriskt museum, Universitetet i Oslo

Programmet arrangeras i samarbete med Sekwa förlag

Blev du intresserad och vill läsa mer, finns boken:
 Äventyrlig evolution
 Hanna Nyborg Støstad 
Sekwa förlag, april 2020

Huvudarrangör

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Huvudarrangör

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.