Tack till alla arrangörer, medverkande och 6000 besökare på Forskartorget 2023!

Forskartorget 20 år

Vi startade på Bokmässan 2003 med Populärare vetenskap. Samma år som populärvetenskap var ett av huvudtemana på Bokmässan. Sedan dess har Forskartorget funnits på plats på mässan tillsammans med många partner, programarrangörer och teman. Läs mer om Jubileumsprogrammet och alla våra 20 år på Bokmässan Forskartorget20år

Forskarna 2023

Under alla år har över 4000 intressanta forskare från samtliga ämnesdiscipliner medverkat på Forskartorgets scen. Många av dessa även författare av populärvetenskaplig litteratur. Detta jubileumsår är inget undantag. Läs mer om årets forskare under PROGRAM 2023 och följ oss på Instagram där du också kan kan läsa mer om forskarna.

Skolprogrammet

Forskartorget erbjöd många program för skola och förskola. Intresset var stort bland lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal att besöka oss. Vår ambition är att vara ett komplement till alla övriga skolprogram och områden på Bokmässan. Detta genom att visa på den senaste forskningen inom undervisning, kunskap och bildning. Årets program för skola

Glada minnen av de första 20 åren på Forskartorget!
Klicka på bilden ovan och se vårt bildspel som visades på Forskartorget 2023.

Lite siffror om Forskartorget

Antal år vi funnits

Program under åren

Forskare på scen

Besökare under åren


Forskartorget på Bokmässan i Göteborg, 28 september–1 oktober är genomförd. Under dagarna fyra presenterades inte mindre än 80 program på Bokmässans största arena för populärvetenskap. I år var det också möjligt att besöka vår utställningsdel och bläddra i nya och gamla medicinska böcker som Karolinska Institutet ställde ut. Sajten forskning.se fanns på plats med färska forskningsrön. KB:s digitala samlingar presenterades och Centrum för näringslivshistoria hade spännande volymer till försäljning.

Under fliken, PROGRAM, kan du läsa mer om samtliga forskare som medverkade och program som presenterades på Forskartorget 2023.

Välkommen att kontakta oss på forskartorget.se om du eller din organisation är intresserad av att veta mer om oss och eller vill delta i programmet ett annat år.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.