Kom och träffa oss på Bokmässan i Göteborg, 26–29 sept 2024

Monter B05:74

Skånelaholms slott

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Vitterhetsakademien förvaltar också egna kulturfastigheter. Läs mer om kulturfastigheterna.

Stockholmia

Stockholmia forskning och förlag synliggör Stockholms historia och samtid, utforskar nya områden och stimulerar kunskapsutveckling genom forskningsprojekt, föredrag, konferenser och böcker. Förlaget ger ut vetenskapliga verk, biografier, fotoböcker – och barnböcker som består och forskning som lever vidare. Vårt motto är ”tillgängligt på vetenskaplig grund”. Stockholmia

Forskare på torget

Under alla år har över 4000 intressanta forskare och författare från samtliga ämnesdiscipliner medverkat på Forskartorgets scen. Du kan läsa mer om vilka forskare som medverkar i årets program under PROGRAM 2024 och följ oss bland annat på Instagram där du under hösten kan läsa mer om årets forskare, aktuella böcker. och tidskrifter.

Skolprogrammet

Forskartorget erbjuder program för skola och förskola. Intresset är stort bland lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal att besöka våra program. Vi är ett komplement till alla övriga skolprogram på Bokmässan genom att visa på den senaste forskningen inom undervisning, kunskap och bildning.  Skola 2024 

Lite siffror om Forskartorget

Antal år vi funnits

Program under åren

Forskare på scen

Besökare under åren


Forskartorget på Bokmässan i Göteborg, 26–29 september, närmar sig. Under fyra dagar presenteras inte mindre än 80 program på Bokmässans största arena för populärvetenskap. Besök även vår  utställningsdel och bläddra i nya skrifter och böcker.

Under fliken, PROGRAM, kan du läsa mer om årets program och samtliga forskare som medverkar 2024.

Välkommen att kontakta oss på info@forskartorget.se om du vill veta mer om oss eller årets program.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Huvudfinansiär

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter.

Med stöd av:
Riksbankens Jubileumsfond

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Medarrangör

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte cirka 800 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning.

Partner