Kom och träffa oss på nytt under Bokmässan i Göteborg,26–29 september 2024! Vill du och dina forskare delta i år? Kontakta oss på info@forskartorget.se

Skånelaholms slott

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Vitterhetsakademien förvaltar också egna kulturfastigheter. Läs mer om kulturfastigheterna.

Forskare på torget

Under alla år har över 4000 intressanta forskare och författare från samtliga ämnesdiscipliner medverkat på Forskartorgets scen. Du kan läsa mer om vilka forskare som medverkade i fjolårets program under PROGRAM 2023 och följ oss på Instagram där du under våren kan kan läsa mer om vilka forskare som kommer att medverka hos oss i år.

Skolprogrammet

Forskartorget erbjuder många program för skola och förskola. Intresset är stort bland lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal att besöka våra program. Vår ambition är att vara ett komplement till alla övriga skolprogram och områden på Bokmässan. Det gör vi genom att visa på den senaste forskningen inom undervisning, kunskap och bildning. Skola 2023

Glada minnen av de första 20 åren på Forskartorget!
Klicka på bilden ovan och se vårt bildspel som visades på Forskartorget 2023.

Lite siffror om Forskartorget

Antal år vi funnits

Program under åren

Forskare på scen

Besökare under åren


Forskartorget på Bokmässan i Göteborg, 28 september–1 oktober är genomförd. Under dagarna fyra presenterades inte mindre än 80 program på Bokmässans största arena för populärvetenskap. I år var det också möjligt att besöka vår utställningsdel och bläddra i nya och gamla medicinska böcker som Karolinska Institutet ställde ut. Sajten forskning.se fanns på plats med färska forskningsrön. KB:s digitala samlingar presenterades och Centrum för näringslivshistoria hade spännande volymer till försäljning.

Under fliken, PROGRAM, kan du läsa mer om samtliga forskare som medverkade och program som presenterades på Forskartorget 2023.

Välkommen att kontakta oss på forskartorget.se om du eller din organisation är intresserad av att veta mer om oss och eller vill delta i programmet ett annat år.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.