Vi startade på Bokmässan 2003. Namnet för arrangemanget hette det första två åren Populärare vetenskap och var ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, UR och Läsrörelsen. Samtidigt var populärvetenskap ett av Bokmässans två huvudteman. Sedan dess har Forskartorget funnits med på Bokmässan tillsammans med många partner, programarrangörer och teman.
Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, UR, Nationalencylopedin, VINNOVA, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Skolverket och Skolporten är och har varit våra största partner.

Under alla dessa år har bland annat:

2000 program genomförts på Forskartorgets scen.
4000 forskare stått på samma scen.
Och över 200 000 besökare har tagit del av våra program genom åren.

Här hittar du jubileumsprogrammet: PROGRAM 2023