Bilden tillhör Hagströmerbiblioteket.

Forskartorget fanns på plats på Bokmässan i Göteborg, 22–25 september 2022 med scen, salong och bokutställning. Stort tack till alla arrangörer, medverkande forskare och författare och andra som gjorde att Forskartroget återigen blev en succé. Tusentals och tusentals besökare kom för att lyssna till programmen, ta del av våra utställningar och köpa och beställa böcker och tidskrifter. Då Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap fanns det mycket för besökarna att ta del av. Vi presenterade den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. I år deltog 115 forskare, 40 programarrangörer och närmare 65 program presenteras. Under fliken, PROGRAM, kan du läsa mer om alla program som presenterades på Forskartorget i år.

Hagströmerbiblioteket gästade Forskartorget i år med en utställning

Hagströmerbiblioteket är ett medicinskt forskningsbibliotek och bokmuseum uppkallat efter Karolinska Institutets första rektor Anders Johan Hagströmer. Hagströmerbiblioteket har mer än 150 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi, kemi och andra till medicinen relaterade kunskapsområden. De äldsta böckerna är från 1480-talet, men samlingens tyngdpunkt ligger på perioden 1600-­1900.

Biblioteket bildades 1997 när Ove Hagelin sammanförde de äldre samlingarna av böcker och manuskript från Svenska Läkaresällskapet och samlingarna från Karolinska Institutet. Sedan dess har även Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkare-Sällskapet samt andra institutioner och privatpersoner donerat eller deponerat ytterligare material till biblioteket.

Forskartorget gästades i år av Hagströmerbiblioteket både med en utställning som visade böcker och tidskrifter om medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi och kemi. Biblioteket medverkarkade också med programmet, Linnés Systema Naturae: en detektivhistoria på Forskartorgets scen.

 

Bilderna föreställer utdrag ur Linnaeus Systema Naturae (1735). Rättigheter: Hagströmerbiblioteket