Centered Slides Full-Width

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do. We also hope to win Startup Fictional Business of the Year this Year. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do.

ServicesDevelopment, PhotographyYear2019

PROGRAMARRANGÖRER 2023

Albert Bonniers Förlag, Appell Förlag, Bibliotekshögskolan – Högskolan i Borås, Bokförlaget Langenskiöld, Bonnier Fakta, Centrum för Näringslivshistoria, Formas, forskning.se, Forte– Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Förskoleförvaltningen Göteborg, Hagströmerbiblioteket, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Högskolan i Halmstad, Institutet för framtidsstudier, Karolinska Institutet, Kriterium, Kungliga biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Liber, Lunds universitet, Malmö universitet, Natur & Kultur, Norstedts, Polaris fakta, Riksbankens Jubileumsfond, Skolforskningsinstitutet, Statens medieråd, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, Svenska Kemisamfundet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Sveriges riksdag, Södertörns högskola, Trossamfundet Svenska kyrkan, Vetenskapsrådet, Voksenåsen

Privacy Preference Center