Centered Slides

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do. We also hope to win Startup Fictional Business of the Year this Year. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do.

ClientClient NameServicesWeb Design, Development

PROGRAMARRANGÖRER 2024

1,6 miljonerklubben, Albert Bonniers Förlag, Appell Förlag, Blekinge Tekniska Högskola, Bokförlaget Max Ström, Bokförlaget Stolpe, Entreprenörskapsforum, Formas, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Humtank, Högskolan i Borås, Institutet för språk och folkminnen, Karlstads universitet, Konstfack, Kriterium, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Lunds universitet, Läromedelsförfattarna, Makadam förlag, Malmö universitet, Nordic Academic Press, Norstedts, Riksbankens Jubileumsfond, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Stockholmia förlag, Stockholms universitet, Suicide Zero, Svenska Akademien, Svenska Kemisamfundet, Svenska kyrkan, Svenska litteratursällskapet i Finland, Södertörns högskola, Vetenskapsrådet, Volante, Voksenåsen kulturcenter

Privacy Preference Center