PROGRAMARRANGÖRER 2023

Albert Bonniers Förlag, Appell Förlag, Bibliotekshögskolan – Högskolan i Borås, Bokförlaget Langenskiöld, Bonnier Fakta, Centrum för Näringslivshistoria, Formas, forskning.se, Forte– Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Förskoleförvaltningen Göteborg, Hagströmerbiblioteket, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Högskolan i Halmstad, Institutet för framtidsstudier, Karolinska Institutet, Kriterium, Kungliga biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Liber, Lunds universitet, Malmö universitet, Natur & Kultur, Norstedts, Polaris fakta, Riksbankens Jubileumsfond, Skolforskningsinstitutet, Statens medieråd, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, Svenska Kemisamfundet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Sveriges riksdag, Södertörns högskola, Trossamfundet Svenska kyrkan, Vetenskapsrådet, Voksenåsen

Privacy Preference Center