Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om adeln i det sena 1800-talets finländska ståndssamhälle: om att navigera mellan tradition, konvention och modernitet. Särskilt handlar det om äktenskap och läsning av det moderna genombrottets litteratur. Adelsmannen och konstnären Albert Edelfelt, hans hustru Ellan de la Chapelle och deras släkt står i centrum.

Vad berättade du om på Forskartorget?
Jag berättade om ett äktenskap, ett verkliga livets relationsdrama. Varför kan man inte gifta sig med sin älskarinna? Det är således framför allt en berättelse om social tillhörighet och en beskrivning av ståndssamhällets djupa strukturer. Då talar vi om pengar, om societeten både i Helsingfors och i Paris och om nätverkets betydelse både för släktens framtid och för 1880- och 1890-talets konstmarknad.

Vad läser du helst själv när du får tid?
Välskriven historia i olika former, både fakta och fiktion. Carina Burmans God Natt Madame och Agneta Rahikainens Smittans rike hör till min senaste läsning.

På årets Forskartorg framförde Maria Vainio-Kurtakko programmet, Pengar eller kärlek i ett konstnärsäktenskap, tillsammans med Eva Nygårds, intendent för Göteborgs konstmuseum.

Programmet presenteras, fredag 23 september, kl: 16.50–17.05
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Foto: Fernanda Aragão

Aktuell bok:
Ett gott parti Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Förlag: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag