Vad forskar/har du forskat om?

Min forskning har framför allt handlat om renässansens bildkonst, bland annat har jag skrivit om Konst och identitet i 1500-talets Sverige och om det platsspecifika i Michelangelos konst. Jag har även sysslat med konsthistorisk teoribildning och ämneshistoria.

Vad prata de du om på Forskartorget ?
Jag pratade om konsthistorikern Felix Horb. Han kom som flykting till Sverige 1939 och var verksam vid Stockholms högskola fram till sin död 1958. Horb var aldrig någon känd eller framgångsrik akademiker utan verkade i utkanterna av majoritetssamhället, först Prag och Wien och till sist i Stockholm. Men han hade ett ovanligt och spännande förhållningssätt till konstens historia och korresponderade med sin tids mest framstående konsthistoriker.

Vilket är ditt bästa forskningsögonblick hitintills?
Det finns många sådana ögonblick och de handlar ofta om upplevelser och intryck inför enskilda konstverk. I det här projektet minns jag dock särskilt tillfället när jag hittade ett par pärmar med Felix Horbs korrespondens, slängda i en gammal träsoffa på en vind. När jag såg hur han efter kriget tagit kontakt både med andra flyktingar runt om i världen och med sådana som blivit kvar och samarbetat med nazisterna i Wien, förstod jag att här fanns material för en hel biografi över den då för mig rätt så anonyme konsthistorikern.

På Forskartorget var Peter Gillgren aktuell med programmet:
Vem var Felix Horb?
Fredag 23 september, kl: 11.35–11.50

Foto: Fernanda Aragão