Forskartorget deltog på Bokmässan, 23–26 september i en alldeles egen studio.

Se vårt program här

Vi presenterade otaliga lärorika program tillsammans med landets bästa forskare från Nordens universitet och högskolor, forskningsstiftelser, myndigheter, m.fl. I år var inget sig likt på grund av pandemirestriktioner. Ändå höll vi på Forskartorget ett högt tempo på plats i vår studio A3 och presenterade sammanlagt 60 program med 100 medverkande. Alla programmen sändes live och finns fortfarande kvar på Bokmässan Play.

I år presenterades alltifrån, Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero, Det kalla kriget och kvinnors rättigheter, Zlatan – läslockaren för killar som inte läser böcker, Människan och fröer – ett ömsesidigt beroende till Häxor och fake news.

Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap. Under en ordinarie mässa deltar cirka 50 programarrangörer och 125 forskare i närmare 100 program. På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera.