Malin Gawell, docent i företagsekonomi och Apostolis Papakostas, professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret Reinvent, båda vid Södertörns högskola.

Vad forskar du om eller vad har din forskning handlat om?
Malin: Jag har under många år arbetat med och forskat om entreprenörskaps- och innovationsfrågor ‘in the Name of Society’. Under senare år har staden som kontext blivit allt viktigare i mitt arbete.

Apostolis: Under de senaste åren har jag lett ett stort forskningsprogram om att ”återskapa förorten i fragmenterade landskap” som nu boken Att göra stad är resultat av. Jag har också initierat, medverkat i och lett andra forskningsprojekt om sociala och kulturella innovationer  i stadsrummet.

Vad handlade ditt program om på Forskartorget?
Vi pratade bland annat om boken ”Att göra stad” som är produkt av ett unikt samverkansprojekt. Det handlar om hur staden och särskilt Stockholms utkanter görs av aktörer såsom byggföretag, kommuner och civilsamhället. I boken medverkar 27 forskare och praktiker.

Vilket är ditt bästa forskningsögonblick/minne hitintills?
Malin: När man ser i ögonen på de man intervjuat (eller andra i liknande situation) att man fångat upp, tolkat och reflekterat över något svårt och viktigt.

Apostolis: Forskarlivet har få minnesvärda ögonblick. Men glädjen av att läsa erkännande recensioner av de egna böckerna, och särskilt de första, är ett minne för livet. Det är oskattbar psykologisk belöning för flera års slit.

Lyssna till Malin Gawell och Apostolis Papakostas i programmet, Att gör stad, lördag 25 september, kl: 15.45–16.00 på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg eller på Bokmässan Play samma tid.

Programmet arrangerades i samarbete med Stockholmia förlag.

Aktuell bok:
Att göra stad i Stockholms urbana periferi
Apostolis Papakostas, Malin Gawell
Stockholmia förlag, februari 2021