Vilket är ditt bästa forskningsögonblick?
De bästa forskarögonblicken är överraskningarna i arkiven – att plötsligt hitta den unika kartläggningen av inhysesbefolkningen i värmländska Fryksdalen år 1674 på ett ställe där den inte borde finnas, eller en stor samling av Amerikabrev, gömda i det egna husets trossbotten. Lyckan över att ”fynda” skapar lusten att skriva om gångna tiders flätverk av människoöden, med syftet att fler personer skall få tillfälle att dela glädjen i att lära sig mer om alla tiders olika världar.

Vad  berättade du om på Forskartorget (Bokmässan) i egenskap av historiker?
På Forskartorget presenterade jag boken Brevet, en antologi om vad bevarade brev kan berätta om människors vardagsliv, relationer och tankar, från 1300-talet och fram till vår digitala tidsålder. Ett brev betyder så mycket, också långt efter att brevskrivare och adressater är döda. De enskilda dokumenten ger oss historien i blixtbelysning och breven är värda att lyfta fram som ett värdefullt källmaterial för historiskt inriktad forskning.

Vad läser du helst – som inte är jobbrelaterat – när du har tid och möjlighet? 
När jag inte läser facklitteratur läser (och skriver) jag gärna lyrik i alla former, liksom sagor och myter från världens alla hörn. Som man intresserar jag mig framförallt för kvinnliga litterära perspektiv – då lär jag mig mest av läsningen.

På årets Forskartorg var Peter Olausson aktuell med programmet, Brevet – Ögonblickets rader från pergament till e-post.

Programmet presenteras, torsdag 22 september, kl: 15.55–16.10
Arrangör: Gidlunds förlag

Aktuell bok: Brevet. Ögonblickets rader från pergament till e-post
Red.: Peter Olausson
Förlag: Gidlunds förlag